Etusivu / Palvelut
 • Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

  • Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta

   Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat.

   Vieremällä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen yhteydessä klo 06.00- ensimmäisen tunnin alkuun ja iltapäivisin klo 17.00 saakka.

 • Aikuis- ja täydennyskoulutus

  • Ammatillinen koulutus

   Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta.

   Ammatillista koulutusta ei ole tarjolla kunnan alueella.

 • Ammatinvalinta ja opintojen ohjaus

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Lukiolaisilla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa ja auttaa valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään.

   Lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen tarkoituksena on antaa riittävästi valmiuksia tulevaisuuden suunnittelemiseen.

  • Oppilaanohjaus

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen.

   Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa.

 • Ammatinvalinta ja urasuunnittelu

  • Työllisyyspalvelut

   Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.

 • Arkistot

  • Aineisto- ja tietopalvelu

   Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

   Vieremän kunnan aineisto- ja tietopalvelut on keskitetty kunnanvirastolle.

 • Elinkeinot

  • Elinkeinopalvelut

   Vieremän elinkeinopalvelut kaikille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.

  • Korkotukilainat

   Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan.

   Korkotukilainahakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan, ja lainaan tarvitaan kunnan puolto.

 • Elintarviketuotanto

  • Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

   Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua.

   Vieremän kunnan lomituspalveluja hallinnoi Ylä-Savon lomituspalvelut.

 • Eläinlääkäripalvelut

  • Löytöeläinpalvelut

   Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- ja harrastuseläimen voi toimittaa kunnalle tilapäiseen hoitoon.

   Vieremällä löytöeläimiä vastaanottaa Jyrskynvirrantila.

 • Esiopetus

  • Esiopetuksen oppilashuolto

   Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon, joka on huolenpitoa lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää.

   Esiopetuksen oppilashuolto järjestetään yhteistyössä opetustoimen ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa.

  • Esiopetus

   Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen.

   Vieremällä esiopetusta järjestetään Kirkonkylän koululla ja kyläkouluilla joko erillisessä esiluokassa tai 1-2 luokkien yhteydessä.

  • Kouluruokailu

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

   Ohjattu kouluruokailu on osa koulun antamaa terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatusta.

  • Perhepäivähoito esiopetusikäisille

   Esiopetusta annetaan aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Perhepäivähoidossa olevat esikoululaiset siirtyvät perhepäivähoitoon esiopetuksen jälkeen.

   Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada päivähoitoa perhepäivähoidossa.

  • Päiväkotihoito esiopetusikäisille

   Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa.

   Esiopetusikäisen päivähoito esiopetuksen ulkopuolella.

 • Hallinto

  • Hallintopalvelut

   Hallintopalvelujen tarkoituksena on tuottaa taloudellisesti tarpeen mukaiset hallinto- ja toimistopalvelut.

 • Henkilön talous- ja velkaneuvonta

  • Talous- ja velkaneuvonta

   Talous- ja velkaneuvonta auttaa henkilöä, joka tarvitsee tukea oman taloutensa tulojen ja menojen hallinnassa. Hän autetaan asiakirjojen laadinnassa.

   Joskus raha-asiat ovat niin solmussa, ettei niistä selviä omin neuvoin. Vinkkejä ja tukea saat kuntasi talous- ja velkaneuvojalta.

 • Jätehuolto

  • Jätehuollon neuvonta

   Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta.

   Vieremällä jätehuollon neuvontaa antaa Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n neuvoja.

  • Jätehuolto

   Jokaisella jätettä tuottavalla on jätelain mukaan velvollisuus huolehtia jätteistään asianmukaisesti.

   Vieremällä jätehuollosta vastaa Ylä-Savon Jätehuolto Oy.

  • Jätteenkuljetus

   Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen.

   Vieremällä jätteenkuljetuksesta vastaa Ylä-Savon Jätehuolto Oy.

 • Kansalaisvaikuttaminen

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

   Kuntalaisilla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

 • Kiinteistöt

  • Kaupanvahvistus

   Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa.

   Vieremän kunnan henkilöstössä ei ole kaupanvahvistajaa.

  • Kiinteistörekisteri

   Kiinteistörekisteri on julkinen, ja se on osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää.

  • Rasitetoimitus asemakaava-alueella

   Rasitetoimitusta voit hakea maanmittauslaitokselta.

  • Tontin lohkominen

   Tontin lohkomisesta vastaa Maanmittauslaitos. Lisätietoja voit myös kysyä kunnan Rakennustarkastajalta.

  • Tonttijako

   Maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijakoa.

   Maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijakoa asemakaava-alueella.

 • Kirjastot ja tietopalvelut

  • Kirjastopalvelut

   Kirjasto toimii jokaisessa kunnassa. Lainata voit kirjastokortilla. Voit käyttää myös kirjastojen yhteisiä ja valtakunnallisia verkkopalveluja.

   Vieremän kirjasto tarjoaa laadukkaita palveluja sekä keskustassa sijaitsevassa pääkirjastossa että kirjastoautossa.

 • Korkeakoulutus

  • Lukiokoulutus

   Lukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

   Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio.

 • Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut

  • Ammatillisen koulutuksen opiskelijahuolto

   Ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon.

   Ammatillisen koulutuksen opiskelijahuollosta vastaa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta.

  • Esiopetuksen oppilashuolto

   Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon, joka on huolenpitoa lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää.

   Esiopetuksen oppilashuolto järjestetään yhteistyössä opetustoimen ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa.

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oikeus opiskelijahuoltoon.

   Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto järjestetään yhteistyössä opetustoimen ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

   Perusopetuksen oppilashuolto järjestetään yhteistyössä opetustoimen ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa.

 • Lasten päivähoito

  • Avoin varhaiskasvatuspalvelu

   Lapsen hyvinvointia tuetaan kunnan varhaiskasvatuspalveluilla. Avoimet päiväkodit, leikkipuistot ja kerhot tarjoavat monenlaista toimintaa.

   Avoin varhaiskasvatus on lapsille ja perheille suunnattua toimintaa.

  • Erityisvarhaiskasvatus

   Kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan tilanteessa, jossa lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta.

   Vieremällä järjestetään erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten päivähoito yleisten varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä.

  • Hoitajan palkkaaminen kotiin

   Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

  • Kolmiperhepäivähoito

   Alle kouluikäisen lapsen varhaiskasvatus voi tapahtua ns. kolmiperhepäivähoitona. Ryhmä voi muodostua 2-4 perheen lapsista.

   Vieremällä ei ole tällä hetkellä tarjolla kolmiperhepäivähoitoa.

  • Kouluruokailu

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

   Ohjattu kouluruokailu on osa koulun antamaa terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatusta.

  • Kunnallinen perhepäivähoito

   Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta.

   Perhepäivähoito toteutetaan Vieremällä kahdessa perhepäivähoitokodissa sekä kahdeksan paikkaisessa kotiryhmiksessä.

  • Kunnallinen päiväkotihoito

   Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä.

   Päiväkodin kasvatuksen tavoitteena on oma-aloitteinen, kokeileva, itsensä hyväksyvä ja toisten lasten kanssa toimeentuleva lapsi.

  • Leikkipuistot

   Kunnan leikkipuistojen tarkoitus on tarjota turvallisia, monipuolisia ja viihtyisiä leikkiympäristöjä.

   Vieremältä löydät useita leikkipuistoja eri puolilta kylää.

  • Perhepäivähoito esiopetusikäisille

   Esiopetusta annetaan aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Perhepäivähoidossa olevat esikoululaiset siirtyvät perhepäivähoitoon esiopetuksen jälkeen.

   Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada päivähoitoa perhepäivähoidossa.

  • Päiväkotihoito esiopetusikäisille

   Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa.

   Esiopetusikäisen päivähoito esiopetuksen ulkopuolella.

  • Ryhmäperhepäivähoito

   Ryhmäperhepäivähoito on kunnan järjestämää, varhaiskasvatuslain mukaista lasten varhaiskasvatusta.

   Vieremän kunnassa ryhmäperhepäivähoitoa tarjoaa ryhmäperhepäiväkoti Vekkula.

  • Tilapäinen päivähoito

   Perheet, jotka tarvitsevat lapselleen hoivaa silloin tällöin, voivat viedä lapsen tilapäiseen päivähoitoon.

   Tilapäistä hoitoa voi saada silloin, kun hoitoryhmissä on hoitopaikkoja vapaana.

  • Varhaiskasvatuksen vuorohoito

   Vanhemmat voivat hakea lapselleen vuorohoitopaikkaa, jos he ovat vuorotyössä tai heidän opiskelunsa ajoittuu iltaan.

   Vieremällä varhaiskasvatuksen vuorohoitoa tarjoaa päiväkodin vuorohoitoryhmä Nuput.

  • Yksityinen perhepäivähoito

   Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta.

   Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtona perhe voi valita yksityisen perhepäivähoidon.

  • Yksityinen päiväkotihoito

   Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, kunnan valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

   Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtona perhe voi valita yksityisen päiväkotihoidon.

 • Liikunta ja ulkoilu

  • Hiihtoladut

   Kirkonkylältä löydät valaistuja ja valaisemattomia latuja. Myös Pohjoisella, Eteläisellä ja Itäisellä (valaistu) kouluilla on 1 km hiihtoladut.

  • Ulkoilureitit

   Vieremällä on erinomaiset puitteet luonnossa liikkumiseen, marjastukseen, kalastukseen ja metsästykseen.

  • Veneily

   Vieremällä voit nauttia upeista järvimaisemista.

 • Liikunta ja urheilu

  • Leikkipuistot

   Kunnan leikkipuistojen tarkoitus on tarjota turvallisia, monipuolisia ja viihtyisiä leikkiympäristöjä.

   Vieremältä löydät useita leikkipuistoja eri puolilta kylää.

  • Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

   Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen.

   Sivistyslautakunta myöntää avustuksia vieremäläisten liikuntayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä järjestöjen ylläpitämiin liikuntatiloihin.

  • Sisäliikunta

   Vieremällä voit harrastaa sisäliikuntaa Petterintien liikuntahallilla ja kuntosalilla.

 • Lukiokoulutus

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Lukiolaisilla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa ja auttaa valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään.

   Lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen tarkoituksena on antaa riittävästi valmiuksia tulevaisuuden suunnittelemiseen.

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oikeus opiskelijahuoltoon.

   Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto järjestetään yhteistyössä opetustoimen ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa.

  • Lukiokoulutus

   Lukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

   Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio.

  • Maahanmuuttajien lukiokoulutuksen valmistava koulutus

   Maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille nuorille ja aikuisille.

   Ylä-Savossa maahanmuuttajien lukiokoulutuksen valmistavaan koulutukseen voi hakeutua Portaanpään Opistoon Lapinlahdelle.

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

  • Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

   Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään.

   Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen

   Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma kaavassa mukana olevien kuntien alueiden käytöstä.

   Maakuntakaava on strateginen maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan esimerkiksi maakunnan asutusrakennetta, liikennettä sekä kulttuuriympäristöä.

  • Rajan näyttö

   Rajan näyttö on epävirallinen mittaustoimenpide rajan paikan selvittämiseksi.

   Rajan näyttöä haetaan kunnalta kirjallisesti tilanteessa, jossa merkki kiinteistöjen välisestä rajasta on kadonnut tai siirtynyt paikaltaan.

  • Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

   Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai rakennusluvan perusteeksi kelpaavaa yleiskaavaa.

   Ranta-alueiden rakentamista ohjataan ranta-asemakaavoin.

  • Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

   Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

   Tontin korkeuden näyttöön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä kunnan Rakennustarkastajaan.

  • Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

   Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueiden käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ym. kesken.

   Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

 • Museot

  • Museopalvelut

   Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään.

   Museopalvelut ovat tärkeä osa Vieremän kotiseututyötä sekä kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

 • Osaomistus- ja asumisoikeusasuminen

  • Asumisoikeusasunnot

   Asumisoikeusasunto on asunto, jota asukas hallitsee mutta ei omista.

   Vieremän kunnalla ei ole tällä hetkellä tarjolla asumisoikeusasuntoja.

 • Palo- ja pelastustoiminta

  • Nuohous

   Rakennuksen omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että tiloissa olevat tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti.

   Nuohooja huolehtii ilmanvaihdon puhdistuksista ja säädöistä sekä kattoturvatuotteista ja asennuksista.

 • Perusopetus

  • 10-luokka (lisäopetus)

   Kymppiluokan tavoitteena on kehittää oppilaan opiskelu- ja uranvalintamahdollisuuksia sekä helpottaa jatkokoulutukseen pääsyä.

   Vieremällä ei ole tällä hetkellä 10-luokkaa. Ylä-Savossa voi hakeutua opiskelemaan 10-luokalle Portaanpään Opistoon Lapinlahdelle.

  • Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

   Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus perusopetuslain mukaisiin tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta.

   Oppilaalla on oikeus maksuttomiin avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.

  • Joustava perusopetus (JOPO)

   Joustavan perusopetuksen (JOPO) tarkoituksena on tukea yläkoulun oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta.

   Vieremällä ei ole tällä hetkellä joustavan perusopetuksen toimintaa.

  • Koulukuljetus

   Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

   Koulukuljetukset pyritään esisijaisesti hoitamaan linjaliikenteellä (ELY/Vieremän kunta).

  • Kouluruokailu

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

   Ohjattu kouluruokailu on osa koulun antamaa terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatusta.

  • Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus

   Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus ei ole lakisääteistä, mutta oppilaat voivat saada kunnan järjestämää oman äidinkielen opetusta.

   Vieremällä ei ole tällä hetkellä tarjolla maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta.

  • Maahanmuuttajien valmistava opetus

   Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat.

   Maahanmuuttajalapsille voidaan Iisalmessa antaa valmistavan opetuksen lisäksi tukiopetusta.

  • Oppilaanohjaus

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen.

   Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa.

  • Oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvä majoitus

   Oppivelvollisella on oikeus maksuttomaan majoitukseen ja täysihoitoon, jos koulumatkaan kuluisi odotuksineen kohtuuttoman paljon aikaa.

   Vieremän kunnalla ei ole tällä hetkellä tarvetta järjestää oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvää majoitusta.

  • Osa-aikainen erityisopetus

   Perusopetuksen oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

   Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena Vieremällä on parantaa oppimisen edellytyksiä ja siten ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksien syntymistä.

  • Painotettu opetus

   Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen, joka voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.

   Vieremällä ei ole tällä hetkellä tarjolla painotettua opetusta.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

   Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta.

  • Perusopetus

   Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

   Perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen.

  • Romanikielen opetus

   Romanikielen opetus on tarkoitettu romaneille, jotka puhuvat romania äidinkielenä tai haluavat opiskella sitä.

   Romanikielen opetuksen tulee antaa romanioppilaille luonteva mahdollisuus ilmaista omaa vähemmistöidentiteettiään myös koulussa.

  • Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä

   Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille oppilaille.

   Maahanmuuttajalle opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea tai ruotsia toisena kielenä.

  • Yksilöllistetty oppimäärä

   Oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos opiskelijalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti.

   Oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi.

 • Rakentaminen

  • Kiinteistörekisteri

   Kiinteistörekisteri on julkinen, ja se on osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää.

  • Korkotukilainat

   Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan.

   Korkotukilainahakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan, ja lainaan tarvitaan kunnan puolto.

  • Maisematyölupa

   Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

   Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennuslupapalvelut

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

   Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai muuhun rakennukseen kohdistuvan luvanvaraisen toimenpiteen lupa.

  • Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

   Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin.

   Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

  • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

   Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

 • Retkeily

  • Ulkoilureitit

   Vieremällä on erinomaiset puitteet luonnossa liikkumiseen, marjastukseen, kalastukseen ja metsästykseen.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö auttaa sellaisia alle 29-vuotiaita, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella.

   Vieremän kunnassa etsivää nuorisotyötä tekee Iisalmen Nuorison tuki ry.

  • Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

   Alle 29-vuotiailla on oikeus saada nuorten tieto- ja neuvontapalveluja.

   Nuorten asioissa sinua palvelee Nuorisotoimisto.

  • Työllisyyspalvelut

   Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.

 • Taiteet

  • Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

   Yhdistykset, säätiöt, laitokset ja muut yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta.

   Sivistyslautakunta myöntää kohdeavustusta kulttuuritoimintaa tukevaan, aktivoivaan ja tapahtumia lisäävään toimintaan.

 • Tienpito

  • Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

   Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, puistojen, istutusten ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla.

   Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito.

  • Yksityistieavustukset

   Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten.

   Avustukset vieremäläisille yksityistiekunnille yksityisteiden kunnossapitoon sekä perusparantamiseen

 • Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

  • Ilmoitus eläintenpidosta

   Tiettyjen eläinlajien (mm. naudat, siat, lampaat, vuohet, siipikarja) pito edellyttää ilmoitusta Eläintenpitäjärekisteriin.

   Tiettyjen eläinlajien pito edellyttää ilmoitusta Eläintenpitäjärekisteriin.

  • Maisematyölupa

   Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

   Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennuslupapalvelut

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

   Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai muuhun rakennukseen kohdistuvan luvanvaraisen toimenpiteen lupa.

  • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

   Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

 • Toimitilat

  • Tilojen vuokrauspalvelu

   Yritykset ja yhteisöt voivat tiedustella kunnan tiedossa olevia, yksityisten omistamia vuokratiloja.

 • Toisen asteen ammatillinen koulutus

  • Ammatillinen erityisopetus

   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija voi osallistua oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi erityisopetukseen.

   Ammatillisessa erityisopetuksessa huomioidaan henkilökohtaiset tavoitteet, valmiudet ja edellytykset.

  • Ammatillinen koulutus

   Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta.

   Ammatillista koulutusta ei ole tarjolla kunnan alueella.

  • Ammatillisen koulutuksen opiskelijahuolto

   Ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon.

   Ammatillisen koulutuksen opiskelijahuollosta vastaa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta.

 • Tuettu työllistyminen

  • Työllisyyspalvelut

   Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.

 • Tuotantoeläimet

  • Löytöeläinpalvelut

   Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- ja harrastuseläimen voi toimittaa kunnalle tilapäiseen hoitoon.

   Vieremällä löytöeläimiä vastaanottaa Jyrskynvirrantila.

  • Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

   Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua.

   Vieremän kunnan lomituspalveluja hallinnoi Ylä-Savon lomituspalvelut.

 • Työkyky ja ammatillinen kuntoutus

  • Työllisyyspalvelut

   Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.

 • Työnhaku ja työpaikat

  • Nuorten työpajat

   Nuorten työpajat ovat alle 29-vuotiaille nuorille tarkoitettuja toiminta- ja tukikeskuksia.

   Vieremäläiset nuoret voidaan tarvittaessa ohjata Iisalmen Nuorison Tuki ry:n työpajatoimintaan.

  • Työllisyyspalvelut

   Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.

 • Työttömän tuet ja etuudet

  • Työllisyyspalvelut

   Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.

 • Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

  • Kansalaisopisto

   Kansalaisopistot ovat avoimia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

   Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia eri opintoihin taajamassa ja kylillä.

  • Taiteen perusopetus

   Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

   Vieremällä taiteen perusopetusta on tarjolla kunnan järjestämänä Kansalaisopistossa. Lähiseudulla opetusta tarjoaa myös Ylä-Savon musiikkiopisto.

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Nuorisotilat

   Nuorisotiloissa on tarjolla sekä ohjattua että nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

   Nuorisotalo on lasten ja nuorten oleskelutila.

  • Nuorisotyö

   Kunnan nuorisotyötä ovat mm. nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet sekä tieto- ja neuvontapalvelut.

   Nuorisotoimen tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kasvua yhteiskunnan jäseniksi.

  • Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

   Nuorten ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tai tapahtumien järjestämiseen.

   Sivistyslautakunta myöntää avustuksia paikallisten nuorisojärjestöjen ja nuorten itsensä muodostamien ryhmien tukemiseen.

 • Vesihuolto

  • Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

   Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen.

   Vieremän Lämpö ja Vesi Oy vastaa kunnan vesi- ja viemärilaitosten toiminnasta.

  • Vesiosuuskunta-avustukset

   Vesiosuuskunta on asukkaiden perustama, omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos, joka huolehtii vesihuollosta kunnan hyväksymällä alueella.

   Kunnasta saat tietoa alueella toimivista vesiosuuskunnista.

 • Vuokra-asuminen

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Kunnan omistamat asunnot ovat useimmiten valtion tukemia vuokra-asuntoja.

   Kiinteistö Oy Vieremän Hakatalot on Vieremän kunnan omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka hoitaa kaikki vuokra-asumiseen liittyvät tehtävät.

 • Väestönsuojelu

  • Väestönsuojelu

   Ihmisiä ja omaisuutta suojataan poikkeusoloissa väestönsuojelun keinoin.

   Väestönsuojelusta Vieremällä vastaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palo- ja pelastustoimi.

 • Ympäristöilmoitukset ja luvat