Etusivu / Päätöksenteko / Esteellisyys ja sidonnaisuudet

Esteellisyys ja sidonnaisuudet 

Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja luottamusta päätöksenteon moitteettomuuteen. Mikäli henkilöllä on sellainen suhde viranomaisessa käsiteltävään asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen eli jäävi. Esteellisyyssäännöksistä voit lukea tarkemmin kuntaliiton sivuilta: www.kunnat.net

Vieremän kunnan hallintosäännön mukaisesti esteellisen henkilön on itse ilmoitettava esteellisyydestään. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.

Vieremän kunnan kuntastrategian 2011-2016 mukaisesti yksi toimintaa ohjaava arvo on yhteistyökykyisyys ja avoimuus. Avoimuuden merkitystä kunnan päätöksenteossa halutaan korostaa mm. verkkotiedottamisessa ja muussa viranomaistoiminnassa. Yhtenä keinona avoimuuden lisäämiseksi päätöksenteossa on tuoda esiin johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuudet. Nykyiset lait eivät velvoita sidonnaisuuksien ilmoittamiseen, mutta Vieremä on tehnyt päätöksen vapaa-ehtoisesta menettelystä. 

Sivun alalaidassa on liitteenä 30.5.2014 mennessä ilmoitetut johtavien viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset aakkosjärjestyksessä.