Etusivu / Päätöksenteko / Presidentinvaalit 2018
Tasavallan presidentin vaali
Presidentinvaali toimitetaan Suomessa sunnuntaina 28.1.2018. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on Suomessa 17.-23.1.2018 ja ulkomailla 17.-20.1.2018.

Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Ennakkoäänestysajanjakso Suomessa on 31.1.-6.2.2018 ja ulkomailla 31.1.-3.2.2018.
 

Vaalitoimitus alkaa äänestyspaikalla klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00:een asti. Vaalipäivien äänestyspaikka on Vieremän kirjasto, Lyhtytie 2, 74200 Vieremä. 

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat Vieremän kirjasto, Lyhtytie 2, 74200 Vieremä sekä kirjastoauto. Kirjaston äänestysajat ovat:

Ensimmäinen vaali
ke - pe 17.1.2018 – 19.1.2018 klo 9.00 - 19.00
la - su 20.1.2018 – 21.1.2018 klo 10.00 - 16.00
ma - ti 22.1.2018 – 23.1.2018 klo 9.00 - 20.00

Mahdollinen toinen vaali
ke - pe 31.1.2018 – 2.2.2018 klo 9.00 - 19.00
la - su 3.2.2018 – 4.2.2018 klo 10.00 - 16.00
ma - ti 5.2.2018 – 6.2.2018 klo 9.00 - 20.00

Kirjastoauto ajaa seuraavan reitin ja pysähtyy alla luetelluissa paikoissa ennakkoäänestystä varten: 

Ensimmäinen vaali
17.1.2018 Keskiviikko:
9.00 - 10.00 Palosenmäen kylätalo (entinen koulu)
10.15 - 11.15 Palosenjärven entinen koulu
11.30 - 12.30 Itäinen koulu
12.45- 13.45 Kauppilanmäen entinen koulu
14.15 - 15.15 Haajaisten koulukievari
15.30 - 16.30 Eteläinen koulu

18.1.2018 Torstai:
9.00 - 9.30 Huvitorpan piha
9.45 - 10.45 Savimäen entinen koulu
11.00 - 12.00 Pohjoinen koulu
12.30 - 13.30 Nissilän rivitalot
13.45 -14.15 Rotimojoki, Huutoniemen tienhaara
14.30 - 16.00 Nissisen kauppa
 
Mahdollinen toinen vaali
31.1.2018 Keskiviikko:
9.00 - 10.00 Palosenmäen kylätalo (entinen koulu)
10.15 - 11.15 Palosenjärven entinen koulu
11.30 - 12.30 Itäinen koulu
12.45- 13.45 Kauppilanmäen entinen koulu
14.15 - 15.15 Haajaisten koulukievari
15.30 - 16.30 Eteläinen koulu

1.2.2018 Torstai:
9.00 - 9.30 Huvitorpan piha
9.45 - 10.45 Savimäen entinen koulu
11.00 - 12.00 Pohjoinen koulu
12.30 - 13.30 Nissilän rivitalot
13.45 -14.15 Rotimojoki, Huutoniemen tienhaara
14.30 - 16.00 Nissisen kauppa


Äänestyspaikat löytyvät myös kartalta: www.aanestyspaikat.fi


Kotiäänestys
Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan, voi äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Äänestäjän on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puhelimitse 0400 370 127 keskusvaalilautakunnalle ensimmäisessä vaalissa ti 16.1.2018 klo 16.00 mennessä ja toisessa vaalissa ti 30.1.2018 klo 16 mennessä. Vieremän kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Vieremän kunnanvirasto, Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä

Mikäli äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei enää tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Ilmoittautumislomakkeita on saatavissa kunnanviraston neuvonnasta ja tästä:

http://vaalit.fi/material/attachments/vaalit/aanestajalle/aanestaminenkotona/jbmU9NlGZ/IP1603242_Kotiaanestyslomake_word_nr_14_W.doc

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.


Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä (esim. ajokortti, passi, sähköinen henkilökortti tai kuvallinen Kela-kortti). Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

 


 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Minna Koukkari
minna.koukkari@vierema.fi
040 596 7740

Keskusvaalilautakunta

Kuulutus: Tasavallan presidentin vaali.pdf
Presidentinvaalin ehdokasluettelo

Laitosäänestys

Vaalitoimikunta järjestää laitosäänestyksen Sotkanhelmessä ja Yrjölässä lauantaina 20.1. klo 13-15. Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeriltä.