Vieremän kunnan alueella astui 1.4.2005 voimaan uudet jätehuoltomääräykset. Nämä määräykset on annettu tiukentuvien säännösten mukaisesti, jotka mm. rajoittavat biojätteen sijoittamista kaatopaikoille.

Vuoden 2006 alusta alkaen kaikkien asuinkiinteistöjen ja loma-asuntojen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen niin taajama- kuin haja-asutusalueillakin. Järjestetty jätteenkuljetus koskee hyötykäyttökelvotonta yhdyskuntajätettä. Hyötykäyttökelpoiset jätteet viedään itse niille varattuihin keräyspisteisiin.

Jätelakia on muutettu siten, että myönnetyt vapautukset järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä ja kiinteistön jättämisestä järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle lakkaavat olemasta voimassa 1. päivästä tammikuuta 2006 lukien.

YHTEYSTIEDOT

Ylä-Savon Jätehuolto Oy
Kierrätyskatu 15
74140 IISALMI
www.ylasavonjatehuolto.fi


Toimitusjohtaja 
  Risto Kauhanen
puh. 040 526 3014
risto.kauhanen@ylasavonjatehuolto.fi

Neuvoja  Mika Jauhiainen
puh. 040 527 3014
mika.jauhiainen@ylasavonjatehuolto.fi

Ylä-Savon Jätekeskus
 
ma - pe klo 7.30 - 17.30

puh. (017) 743 379
fax (017) 743 382

 
Tästä pääset Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n sivulle, jossa  kuntakohtaisissa tiedostoissa näkyy:
- mm. ekopisteiden sijainnit sekä vaarallisten jätteiden (ongelmajätteiden) vastaanottopaikat aukioloaikoineen, katso Osakaskuntien Jätehuoltojärjestelyt _Vieremä,
- Jätehuoltomääräykset _Vieremä
(Klikkaa haluamasí kunnan nimeä).
- Jätehuoltoyrittäjien yhteystiedot