Etusivu / Palvelut / Työllistäminen

Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan. Kunnan eri yksiköissä on mahdollisuuksia esimerkiksi määräaikaisiin työsuhteisiin, työkokeiluihin, kuntouttavaan työtoimintaan ja oppisopimuskoulutukseen. Kunta tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa sekä tukee pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yrityksiin Vieremä-lisän avulla. Työllistymistä tuetaan tiiviissä yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa, mm. työvoimaviranomaiset, erilaiset hankkeet, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut . Asiakkaan kannalta pyritään löytämään juuri hänen tarpeeseensa sopiva, oikea ratkaisu esim. työllistyminen, koulutus tai kuntoutus. 

Työllistämispalveluiden pääasialliset tavoitteet ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistäminen sekä nuorisotakuun toteuttaminen. Nuorisotakuun avulla pyritään tukemaan nuoren sijoittumista joko kouluun tai työelämään.Vieremän kunta on mukana myös YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä-hankkeessa. 

Työllistämisasioissa ota yhteyttä: vs. työllisyyssihteeri Maarit Tikkanen p. 040 660 8090 tai maarit.tikkanen@vierema.fi

Avoimista työpaikoista Vieremällä löydät lisätietoja täältä.

 

VIEREMÄ- LISÄ

Työllistämisen Vieremä - lisä yrityksille, yhdistyksille, järjestöille ja kotitalouksille

Vieremän kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja kotitalouksia pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä maksamalla harkintaan perustuen Vieremä-lisää 300 € / kk. Vieremä-lisää voidaan maksaa vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen työn järjestämisestä syntyviin kustannuksiin. Vieremä-lisä kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis-asetuksen piiriin.

Vieremä -lisän myöntämisen perusteet

1. Työllistettävä on vieremäläinen.

2. Kuntalisää ei makseta sellaisesta työllistettävästä,jonka työllistämisestä kunta maksaa muuta tukea.

3. Kun työnantaja palkkaa työntekijän työsuhteeseen, on seuraavien ehtojen täytyttävä:

  • Työllistettävä on saanut Kelan maksamaa työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää
  • Työnantaja maksaa palkattavalle henkilölle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
  • Työsuhteen aikana on työssäoloehdon täytyttävä. Vieremä-lisää maksetaan työssäoloehdon täyttymisen ajalle, enintään kahdeksan kuukauden ajan (35 viikkoa).
  • Työllistettävän työajan oltava vähintään 18 h / viikko.

 

VÄLIAIKAISRAHOITUS TYÖLLISTÄMISEEN

Yhdistysten pitkäaikaistyöttömien työllistämistä voidaan väli-aikaisesti rahoittaa seuraavasti:

Yhdistyksen työllistäessä vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän

  • Yhdistys voi hakea väliaikaisrahoitusta enintään kahden (2) kuukauden palkkamenoja vastaavan summan. 
     Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin TE - toimiston maksaessa palkkatuen yhdistykselle.