Etusivu / Palvelut / Vapaa-aika / Kirjasto / Kirjaston käyttösäännöt

Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakon käyttösäännöt

Näitä sääntöjä noudattavat kaikki Rutakko-verkkoon kuuluvat kirjastot: Iisalmen ja Kiuruveden kaupunginkirjastot, Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnankirjastot sekä Varpaisjärven ja Sukevan lähikirjastot.

Tervetuloa kirjaston käyttäjäksi!

Käyttöoikeus

Kirjastoa voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat kirjaston käyttösääntöjä.

Lainausoikeus ja kirjastokortti

Lainausoikeuden, henkilökohtaisen kirjastokortin ja verkkopalveluiden käyttämiseen tarvittavan salanumeron saa todistamalla henkilöllisyytensä, ilmoittamalla yhteystietonsa sekä sitoutumalla allekirjoituksellaan noudattamaan kulloinkin voimassaolevia käyttösääntöjä. Kirjastokortti oikeuttaa lainaamaan kaikista Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoon kuuluvista kirjastoista.

Alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Huoltaja vastaa alle 18-vuotiaan lainoista. Päiväkoti, koulu tai muu laitos saa kirjastokortin täysi-ikäisen takaajan suostumuksella.

 

Asiakkaan vastuu

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on aina esitettävä lainattaessa. Kirjastokortin omistaja tai takaaja on vastuussa kirjastokortista ja kaikesta sillä lainatusta aineistosta sekä verkkopalvelujen käytöstä kortin tunnuksilla. Nimen ja yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä ja kirjastokortin katoamisesta välittömästi johonkin Rutakko-verkon kirjastoon. Katoamistapauksissa tarkistetaan, onko kirjastokorttia käytetty väärin. Kadonneeksi ilmoitetulla kortilla ei voi lainata. Lainaajan vastuuseen perustuen varastetun tai kadonneen kortin väärinkäyttötapauksissa kirjasto asioi vain kortin omistajan tai takaajan kanssa. Yhteyden muihin mahdollisiin korvauksen maksajiin, kuten vakuutusyhtiöön, hoitaa kortin haltija itse. Asiakas voi lunastaa kadonneen kortin tilalle uuden todistettuaan henkilöllisyytensä.

Kirjaston henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan. Toistuva kirjaston toiminnan tai asiakkaiden häiritseminen saattaa johtaa käyttöoikeuden menettämiseen.

 

Lainaaminen, uusiminen ja varaaminen

Laina-ajat voivat vaihdella materiaalista riippuen. Lainoja voi olla samanaikaisesti enintään 50, joista cd-levyjä ja VHS-kasetteja enintään 20 kumpiakin ja DVD-levyjä  ja CD-ROM-levyjä enintään 5 kumpiakin. Kuvatallenteiden lainauksessa kirjastot noudattavat Valtion elokuvatarkastamon määräämiä ikärajoja. Kuvatallenteita voi lainata vain koteloon merkityn ikärajoituksen ylittänyt henkilö.

Lainat voi uusia kirjastossa, puhelimitse tai internetissä. Lainan voi uusia enintään viisi kertaa. Varattua aineistoa ja pikalainoja ei voi uusia.

Aineiston varaaminen on pääsääntöisesti maksullista. Aineistoa voi varata myös internetin kautta. Varattu aineisto on noudettava siitä kirjastosta, johon asiakkaan varaus kohdistuu. Noutamattomasta varauksesta peritään varausmaksu. Varauksia voi olla voimassa kerrallaan enintään 30.

 

Kaukopalvelu ja verkkolainat

Aineistoa voi tilata kaukolainaksi muista kirjastoista. Kaukolainojen välittämisessä noudatetaan valtakunnallisia kaukopalvelusääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja. Rutakko-verkon sisällä välitetään verkkolainoja. Kauko- ja verkkolainojen maksut on ilmoitettu Laina-ajat, maksut ja korvaukset –osiossa.

Aineiston palautus

Lainat on palautettava viimeistään eräpäivänä kirjaston sulkemisaikaan mennessä tai uusittava ajoissa.

Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään myöhästymismaksu ja korvaus mahdollisista perintätoimista.

Lainausoikeuden menettää kaikissa Rutakko-verkon kirjastoissa, jos lainat ovat palauttamatta tai maksuista on maksamatta 10 € tai enemmän. Lainauskielto on voimassa, kunnes aineisto on palautettu ja maksut maksettu.

 

Aineiston katoaminen tai vahingoittuminen

Turmeltunut tai kadonnut kirjaston aineisto on korvattava joko maksamalla kirjaston määräämä korvaushinta tai hankkimalla uusi kappale tilalle. Korvaushinta on yleensä joko kirjakauppahinta tai indeksillä korotettu hankintahinta. VHS-kasetin tai DVD-levyn voi korvata vain maksamalla korvaushinnan: kadonneen VHS-kasetin ja DVD-levyn korvaushinta sisältää tekijänoikeusmaksun, turmeltuneen VHS-kasetin ja DVD-levyn korvaushinta ei sisällä tekijänoikeusmaksua, mutta aineisto jää aina kirjastolle. Myös turmeltunut CD-ROM-levy jää aina kirjastolle.

Jos kirjaston tallenne vioittaa asiakkaan laitteita, tapaus ratkaistaan yleisten vahingonkorvausoikeudellisten säännösten mukaan.

Asiakaspäätteet

Tietojärjestelmien käytössä noudatetaan kunkin kunnan tietoturvaperiaatteita ja tietojärjestelmien käytön sääntöjä.

Tietosuoja

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä rekisterien henkilötietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Kirjaston asiakasrekisteri on henkilötietolain mukainen ja rekisteriseloste on nähtävillä kirjastossa sekä kirjaston verkkosivuilla; kirjastolla on oikeus rekisteröidä lainaajan henkilötunnus (tietosuojalautakunnan päätös 57/29.11.1993) ja henkilötunnusta käytetään kirjastokortin ja lainausoikeuden antamista ja menettämistä koskevissa tilanteissa sekä kirjaston saatavien perinnässä.

Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa asiakasrekisterissä olevat tietonsa ja takaajalla henkilöllisyytensä todistettuaan takaamansa yhteisön tiedot sekä takaamansa alle 15-vuotiaan myöhässä olevat lainat ja maksamattomat maksut.

Kirjaston henkilökunta ratkaisee käyttösääntöjen noudattamiseen liittyvät poikkeustilanteet.

Sivistyslautakunta 10.4.2006 § 18