Etusivu / Palvelut / Varhaiskasvatus / Erityispäivähoito

Erityispäivähoito

Marja-Leena Timonen, vastaava lastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja 
- Päiväkoti Nuppula
Härköniementie 16, 74200 Vieremä
puh. 040 590 5048
marja-leena.timonen@vierema.fi

Vieremällä järjestetään erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten päivähoito yleisten varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä päiväkodissa ja perhepäivähoidossa liittämällä tukitoimet osaksi lapsen päivittäistä toimintaa.

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien, varhaiskasvatushenkilöstön ja lapsen kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Suunnitelmaan kirjataan lapsen kasvulle ja kehitykselle asetettavat tavoitteet, tuen tarpeen määrittely sekä tuen järjestämiseen tarvittavat menetelmät ja toimenpiteet. Suunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti.

Lapsen erityisen tuen tarpeet huomioidaan toiminnan suunnittelussa.  Tavoitteena on, että jokainen lapsi omine taitoineen voi osallistua ryhmän toimintaan mahdollisimman täysipainoisesti.

Erityislastentarhanopettaja työskentelee päiväkodin lapsiryhmässä ja lisäksi hän ohjaa, tukee, kouluttaa ja konsultoi varhaiskasvatuksen henkilöstöä.