Verkkoasiointi

Aamu - ja iltapäivätoiminnan hakulomake

Haku Vieremän kunnan aamu- ja iltapäivätoimintaan 0-2 luokkalaisille.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Biblio

Biblio on netin e-kirjapalvelu jota pääset käyttämään Rutakko-kirjaston asiakkaana.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

ePress

ePress on kotimainen elektronisten sanoma - ja aikakausilehtien palvelu.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Hakemus väliaikarahoituksen palkkaukseen

Voit hakea väliaikarahoitusta vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän palkkaukseen.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Ilmoitus tietoturvapoikkeamasta

Voit tehdä Vieremän kuntaa koskevan tietoturvapoikkeaman sähköisesti.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Kulttuuripalvelun tarjouslomake

Voit tarjota kulttuuripalveluita Vieremän kulttuuritoimen ostettavaksi.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Kuntalaisaloite.fi

Kuntalaisaloite.fi:ssa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Kylätoimikuntien ja yhteisöjen avustushakemus

Kylätoimikuntien ja yhteisöjen avustushakulomake toiminnan tukemiseen.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Naxos Music Library

Musiikkipalvelu Naxoksen kautta voit kuunnella musiikkia kirjastossa tai kotona omalla tietokoneella.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Rekisteritietojen korjaamis-, poisto- tai täydennyspyyntö

Vieremän kunnan rekisteritietojen korjaamis-, poisto tai täydennyspyyntö on mahdollista tehdä sähköisesti.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Voit tarkistaa itseäsi koskevat tiedot Vieremän kunnan rekistereistä lähettämällä tarkastuspyynnön.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Rutakko-verkkokirjasto

Kirjaston verkkopalvelujen kuten lainojen uusiminen ja varausten tekeminen on mahdollista ympäri vuorokauden Rutakko-verkkokirjaston kautta.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Vauvarahahakemus

Vieremän kunta maksaa vuosien 2021 - 2023 aikana syntyneistä vieremäläisistä vauvoista vauvarahan.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Vieremä-lisä hakemus

Vieremä-lisä hakemus pitkäaikaistyöttömän palkkaaville yrityksille, yhdistyksille, järjestöille, säätiöille tai kotitalouksille.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus

Hakemus yksityisteiden kunnossapitoon

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Kansalaisopiston rehtori

Vieremän kansalaisopiston toiminnasta vastaa kansalaisopiston rehtori.

Kaikki tiedot
Puh. +358 40 5949143

Konsernipalvelujen toimistosihteeri

Konsernipalvelujen toimistosihteeri palvelee Kiinteistö Oy Vieremän Hakatalojen, Vieremän Lämpö ja Vesi Oy:n sekä Vieremän Toimitilat Oy:n asiakkaita.

Kaikki tiedot
Puh. +358 40 8348003

Tekninen johtaja

Tekninen johtaja antaa tietoja ja ohjeistusta teknisen toimen palveluihin liittyvistä asioista ja käytännöistä.

Kaikki tiedot
Puh. +358 40 0370112

Työllisyyskoordinaattori

Vieremän kunnan työllisyyskoordinaattori ohjaa vieremäläisiä työllistämiseen liittyvissä asioissa.

Kaikki tiedot
Puh. +358 40 6608090

Varhaiskasvatuksen johtaja

Varhaiskasvatuksen johtaja vastaa kunnan varhaiskasvatuspalveluista ja toimii perhepäivähoidon ohjaajana.

Kaikki tiedot
Puh. +358 40 8610281

Ylä-Savon jäteasiantuntija

Jäteasiantuntija vastaa jätehuoltomääräyksiin sekä jätteenkuljetukseen ja -käsittelyyn liittyviin kysymyksiin

Kaikki tiedot
Puh. +358 40 6617282

Lomakkeet

Hoidonvarauslomake varhaiskasvatukseen

Vieremän varhaiskasvatuksen hoidonvarauslomake on täytettävissä myös sähköisesti.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoittautumislomake Rutakko kirjasto

Voit täyttää Rutakko kirjastoverkon ilmoittautumislomakkeen myös sähköisesti. Uuden asiakkuuden aloittaminen vaatii kuitenkin käynnin kirjastossa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus rakentamisesta

Merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen voidaan käyttää ilmoitusta rakennusluvan sijasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kulttuuripalvelun tarjouslomake

Kulttuuripalvelujen tarjouslomakkeella voit tarjota ohjelmapalveluja Vieremän kulttuuritoimen ostettavaksi.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Lupahakemus alle 5 päivän poissaololle koulusta

Lupahakemus Vieremän peruskoulun oppilaan alle 5 päivän poissaololle.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Lupahakemus yli 5 päivän poissaololle koulusta

Lupahakemus Vieremän peruskoulun oppilaan yli 5 päivän poissaololle.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maisematyölupahakemus

Maisematyölupahakemuksella haetaan lupaa maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Naapurien kuulemislomake

Naapurien kuulemislomake koskien rakennuslupahakemusta. Hakemuksen vireilletulosta tulee tiedottaa naapureille ennen lupahakemuksen jättämistä.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Purkujäteselvitys

Purkujäteselvityksessä tulee antaa selvitys rakennus - ja purkujätteen laadusta, lajittelusta, uudelleenkäytöstä ja käsittelystä.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Päivähoitohakemus päiväkoti Nuppulaan

Päivähoitohakemus Vieremän päiväkoti Nuppulaan.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Rakennuslupahakemus

Rakennuksen rakentamiseen on haettava rakennuslupa rakennusvalvonnasta. Myös muutos - ja korjaustöihin on haettava lupaa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Vapaa-aikatoimen avustus seuralle/yhdistykselle/toimintaryhmälle

Voit hakea lomakkeella kaikkia vapaa-aikatoimen avustuksia.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen muistutus

Varhaiskasvatuksen laatuun tyytymättömällä vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Vastaavan työnjohtajan hakemus

Rakennushankkeen vastaavan työnjohtajan hakemus Vieremän kunnan alueella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Vieremä-lisä tilityslomake

Vieremä-lisä tilityslomake työnantajille jotka ovat saaneet myönnytyksen Vieremä-lisään.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus 2022

Avustusta jaetaan valtuuston hyväksymän määrärahan rajoissa sellaisen yksityistien kunnossapitoon ja parantamiseen, joka täyttää avustusehdot.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Palvelupaikat

Aarnikotkan polku

Aarnikotkan polku on monipuolinen ja vaihteleva patikointireitti, joka etenee Vieremän kunnan keskustasta Talaskankaan luonnonsuojelualueelle (n.40km)

Ponssentie 8, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Einarin puisto

Vieremän keskustassa sijaitseva Einarin puisto tarjoaa mahdollisuuksia moneen erilaiseen ulkoiluun.

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Eteläinen koulu

Eteläinen koulu on avoin, yritteliäs ja yhteistyötä arvostava maaseutukoulu Vieremän eteläosassa.

Koulutie 37, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Etsivä nuorisotyö

Iisalmen kaupunki tekee etsivää nuorisotyötä Iisalmessa ja Vieremällä.

Kauppakatu 18, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Heinäjärven lintutorni

Heinäjärven lintutornille pääsee Mykän lammen rantaa kiertävältä väylältä.

Peltotie 10, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Hällämönharju

Hällämönharju sijaitsee 32 km Vieremän taajamasta luoteeseen päin ja on valtakunnallinen harjujensuojelukohde.

Hällämöntie 100, 74250 NISSILÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Iivon Areena

Uusi ja moderni Iivon Areenan urheilukenttä tarjoaa laajat mahdollisuudet monenlaiseen urheiluun.

Pamppulantie 4, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Itäinen koulu

Itäinen koulu on yksi Vieremän kyläkouluista ja sijaitsee Pyöree-Niemisen kylällä.

Kaarakkalantie 832, 74270 KAUPPILANMÄKI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kirjasto

Vieremän kirjasto on pieni mutta monipuolinen kuntalaisten olohuone.

Lyhtytie 2, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 12:00 - 19:00
Ke: 12:00 - 17:00
To: 10:00 - 16:00
Pe: 10:00 - 15:00

Ma - Ti: 07:00 - 21:00
Ke - To: 07:00 - 21:00
Pe: 07:00 - 21:00
La: 10:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Kirjastoauto Virkku

Kirjastoauto palvelee kuntalaisia niin haja-asutusalueilla kuin taajamassa.

Lyhtytie 2, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kirkonkylän koulu

Vieremän keskustassa sijaitsevassa koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 0-9 sekä pienluokalle. Samoissa tiloissa toimii myös lukio.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Liikuntatoimisto

Liikuntatoimistossa kunnanvirastolla sinua palvelee liikuntasihteeri.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Linnaharjun metsäpolku

4 km pitkä metsäpolku esittelee luonnonkaunista Linnaharjua ja Luvejokea sekä ensolaista metsänkäsittelyä.

Nissiläntie 1978, 74250 NISSILÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lukio

Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio, joka toimii Vieremän keskustassa kirkonkylän koulun yhteydessä.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Maahanmuutto- ja pakolaispalvelut

Iisalmen kaupungin maahanmuutto- ja pakolaispalvelut tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluja kaikille Ylä-Savossa asuville maahanmuuttajille.

Pohjolankatu 9b, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Avoinna arkisin
Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Meijerin puisto

Vieremän kylän taajamasta löytyy viihtyisä ja avara Meijerin leikkipuisto.

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Mykänlammen virkistyskalastuspaikka

Vieremän kylällä sijaitsee Mykänlammen virkistyskalastuspaikka. Lampeen on istutettu kirjolohia, joita saa kalastaa kalastusluvalla.

Malilantie 14, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Nuorisotila

Nuorisotila on lasten ja nuorten kokoontumispaikka, jossa järjestetään monipuolista toimintaa nuorten vapaa-ajalle.

Huoltotie 6, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Nuorisotoimisto

Nuorisotoimistossa koulukeskuksella sinua palvelee vapaa-ajanohjaaja

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Pohjoinen koulu

Vieremän Salahmilla toimii kyläkouluna Pohjoinen koulu.

Kiuruvedentie 59, 74230 SALAHMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Päivähoitotoimisto

Päivähoitotoimisto toimii Päiväkoti Nuppulan tiloissa.

Härköniementie 16, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:30 - 15:30
Ke - To: 08:30 - 15:30
Pe: 08:30 - 15:30

Kaikki tiedot

Päiväkodin vuorohoitoryhmä Nuput

Vuorohoitoryhmään keskitetään lasten varhaisaamu-, ilta-, yö- ja viikonloppuhoito.

Härköniementie 16, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Päiväkoti Nuppula

Viihtyisässä, Vieremän keskustassa rauhallisella paikalla sijaitsevassa päiväkoti Nuppulassa on kolme lapsiryhmää joista yksi on vuorohoitoryhmä.

Härköniementie 16, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Päivähoito, vuorohoito ennalta varattujen hoitoaikojen mukaan
Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Kaikki tiedot

Päiväkotiryhmä Muksula

Päiväkotiryhmä Muksula toimii Yrjöläntiellä paritalossa.

Yrjöläntie 10 B, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Päiväkotiryhmä Vekkula

Päiväkotiryhmä Vekkula toimii Salahmilla Pohjoisella koululla olevassa huoneistossa.

Kiuruvedentie 59, 74230 SALAHMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Rakennustoimisto

Vieremän kunnan rakennuslupa-asioita voit hoitaa rakennustoimistossa.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Salahmin pallokenttä

Salahmilla käytettävissäsi on nurmipohjainen pallokenttä.

Kulvemäentie 1, 74230 SALAHMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Sotkun uimaranta

Sotkun uimaranta sekä avantouintipaikka löytyvät keskeiseltä paikalta Vieremän taajamasta.

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Talaskankaan luonnonsuojelualue

Talaskankaan luonnonsuojelualue on lähes luonnontilaisena säilynyt metsä- ja suoalue, jota voidaan pitää Kainuun eteläisimpänä erämaisena alueena.

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Tekninen toimisto

Vieremän kunnan tekninen toimisto palvelee sinua mm. tie - ja rakennusasioissa.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Valkeiskylän uimaranta

Valkeiskylän uimaranta sijaitsee Vieremällä Iso-Valkeisella.

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Vieremän asiointipiste

Vieremän kunnanviraston asiointipisteessä saat neuvontaa Vieremän kunnasta ja kunnan tarjoamista palveluista sekä Kelan avustavaa asiakaspalvelua.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

itsenäisyyspäivä (suljettu) (6.12.2022)

tapaninpäivä (suljettu) (26.12.2022)

juhannuspäivä (suljettu) (24.6.2023)

helatorstai (suljettu) (18.5.2023)

jouluaatto (suljettu) (24.12.2022)

loppiainen (suljettu) (6.1.2023)

vappu (suljettu) (1.5.2023)

joulupäivä (suljettu) (25.12.2022)

2. pääsiäispäivä (suljettu) (10.4.2023)

1.pääsiäispäivä (suljettu) (9.4.2023)

pitkäperjantai (suljettu) (7.4.2023)

juhannusaatto (suljettu) (23.6.2023)

uudenvuodenpäivä (suljettu) (1.1.2023)

Kaikki tiedot

Vieremän jäteasema

Vieremän alueen yleinen jäteasema kotitalouksille.

Ouluntie 1966, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma: 13:00 - 18:00
To: 09:00 - 14:00

helatorstai (suljettu) (18.5.2023)

Kaikki tiedot

Vieremän vapaa-aikatoimisto

Vapaa-aikatoimisto tarjoaa kansalaisopiston opintomahdollisuudet sekä kulttuuri- nuoriso- ja liikuntapalveluiden laajan kirjon.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Linkit

Maanmittauslaitoksen valtakunnallinen kaupanvahvistajapalvelu

Maanmittauslaitoksen kaupanvahvistajapalvelussa voit etsiä oman alueesi kaupanvahvistajia.

Kaikki tiedot
Avaa linkki