Hällämönharju

Hällämönharju sijaitsee 32 km Vieremän taajamasta luoteeseen päin ja on valtakunnallinen harjujensuojelukohde. Alue suojellaan osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa METSOa.

Harju on laaja, jyrkkämuotoinen luonnonkaunis kokonaisuus, joka kuuluu Suomen pisimpään, kaakko-luode suuntaiseen harjujonoon. Alueella on jykeväpuustoinen harjumetsä, jota seuraavat edustavat suppamuodostumat ja pienvedet. Harjun mäntyvaltainen puusto on pääosin iäkästä ja paikoin erirakenteista.

Hällämönharjun korkeimmat osat eivät ole olleet vedenpinnan alapuolella jääkauden jälkeisellä ajanjaksolla (= merenrantaa ). Veden pinta on ollut 170 metrin korkeuskäyrän kohdalla, josta näkyvillä rantakivikot. Jääkausi päättyi Vieremän seudulla n. 9600 vuotta sitten.

Hällämönharjun päälle pääset henkilöautolla tai vaeltamalla polkuja pitkin. Linnaharjun kota ja luontopolku, jossa on infotauluja, sijaitsevat Hällämönharjun välittömässä läheisyydessä.

Asiointikieli: Suomi
Alue: Vieremä

Käyntiosoite

Hällämöntie 100, 74250 NISSILÄ

Reitti tänne


Palvelut

Ulkoilureitit

Katso tiedot