Ilmoitus rakentamisesta

Asiointikieli: Suomi
Alue: Vieremä

Maankäyttö - ja rakennuslain mukaan ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen rakennusluvan sekä toimenpideluvan asemasta.

Esimerkiksi rantavyöhykkeellä, oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella tai asemakaava-alueella sijaitsevan asemakaavan mukaisen, tulisijattoman, kerrosalaltaan enintään 30 m² talousrakennuksen voidaan soveltaa ilmoitusmenettelyä. Myös muilla alueilla sijaitsevan tulisijattoman kerrosalaltaan enintään 60 m² talousrakennuksen rakentamiseen sovelletaan ilmoitusmenettelyä.

Myös asuin- tai maanviljelystilaan kuuluvan maanalaisen, enintään 500 m² suuruisen liete- tai vastaavan muun säiliön rakentaminen kuuluu ilmoitusmenettelyn piiriin.

Lisäksi ilmoitusmenettelyä käytetään osittain erilaisten rakennelmien ja yleisörakennelmien rakentamiseen. Esim. suurehkojen antennien pystyttämiseen, julkisivu- ja mainostoimenpiteisiin, sekä aitaamiseen asemakaavan alueella.

Pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupaa tai ilmoitusta, on rakennettava kuitenkin säädösten mukaan. Myös etäisyyksiä naapurin rajaan ja rakennuksiin on noudatettava ja niiden on sopeuduttava ympäristöön.

Tarkempia tietoja ilmoitusmenettelystä antaa Vieremän kunnan rakennustarkastaja.

Lomakkeen toimitustiedot

Vieremän kunta / rakennustarkastaja
Myllyjärventie 1, 74200, VIEREMÄ

Lomakkeet

Ilmoitus rakentamisesta

Käytön tuki

Rakennustarkastaja +358 400371166 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu


Palvelut

Rakennusvalvonta

Katso tiedot