Ilmoitus tietoturvapoikkeamasta

Asiointikieli: Suomi
Alue: Vieremä

Tietoturvapoikkeama on tahallinen tai tahaton tapahtuma tai olotila, jonka seurauksena kunnan vastuulla olevien tietojen ja palvelujen eheys, luottamuksellisuus tai tarkoituksenmukainen käytettävyystaso on tai saattaa olla vaarantunut.

Tietoturvapoikkeamia voivat olla tietomurtojen, haittaohjelmien, odottamattomien ja merkittävien käyttökatkosten tai www-sivujen luvattomien muutosten aiheuttamat häiriötilanteet.

Edellisten lisäksi luottamuksellinen materiaali voi unohtua tai joutua yleisesti saataville (esim. kopiokoneet, tulostimet, roskakorit, kadonneet muistivälineet tai laitteet).

Havaitessasi kunnassa tapahtuman tietoturvapoikkeaman, voit ilmoittaa siitä kunnan tietosuojavastaavalle ilmoituslomakkeen avulla.


Verkkoasiointi


Käytön tuki

Verkkoasioinnin käyttöön on mahdollista saada tukea:


Palvelut

Aineisto- ja tietopalvelu

Katso tiedot