Kattilalaitosten ympäristölupahakemus

Asiointikieli: Suomi, Ruotsi

Tällä lomakkeella haetaan ympäristölupaa kattilalaitosten toiminnalle tai niiden toiminnan olennaisille muutoksille. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Toimita hakemus liitteineen toimivaltaiselle lupaviranomaiselle, joka on toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto. Jos on epäselvää, tarvitseeko hankkeesi ympäristöluvan ja mikä on toimivaltainen viranomainen sinun tapauksessasi, ota yhteyttä valvontaviranomaiseen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus). Tarvittavista liitteistä ja muista luvan hakemiseen liittyvistä kysymyksistä voit keskustella lupaviranomaisen kanssa (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto).


Lomakkeet

Kattilalaitosten ympäristölupahakemus

Liitteet ja lisätietolinkit

6012 Kattilalaitosten ympäristölupahakemuksen täyttöohje
Ohje kattilalaitosten ympäristölupahakemuksen täyttämiseen.
6010c Liite ympäristölupahakemukseen: asianosaiset (word)
Lista asianosaisista toimitetaan lupaviranomaiselle ympäristölupahakemuksen liitteenä.
6010c Liite ympäristölupahakemukseen: asianosaiset (excel)
Lista asianosaisista toimitetaan lupaviranomaiselle ympäristölupahakemuksen liitteenä.

Palvelut

Ympäristölupa

Katso tiedot