Maisematyölupahakemus

Asiointikieli: Suomi
Alue: Vieremä

Maisematyölupaa tulee hakea kun tehdään maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä seuraavilla alueilla:

- Asemakaava-alueella

- Yleiskaava-alueella

- Alueella, jossa on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleiskaavan tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Maisematyöluvat Vieremän alueella myöntää rakennustarkastaja.

Lomakkeen toimitustiedot

Rakennustarkastaja
Myllyjärventie 1, 74200, VIEREMÄ

Lomakkeet

Maisematyölupahakemus

Käytön tuki

Rakennustarkastaja +358 400371166 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu


Palvelut

Rakennusvalvonta

Katso tiedot

Maisematyölupa

Katso tiedot