Naapurien kuulemislomake

Asiointikieli: Suomi
Alue: Vieremä

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisten tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa tai haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on aina tiedotettava naapureille ennen itse lupahakemuksen jättämistä. Kuultavalle on ehdottomasti esitettävä nähtäväksi lupahakemus kaikkine liitteineen. Kuultavan on syytä varmistua, että hän on nähnyt kaikki asiakirjat ja että ne ovat nimenomaan ne asiakirjat, joilla lupaa haetaan. Myöhempien epäselvyyksien välttämiseksi kuultavan on hyvä merkitä allekirjoituksena tai ainakin nimikirjaimensa kaikkiin hänelle esitettyihin asiakirjoihin.

Lisätietoja asiasta antaa Vieremän kunnan rakennustarkastaja.

Lomakkeen toimitustiedot

Vieremän kunta / rakennustarkastaja
Myllyjärventie 1, 74200, VIEREMÄ

Lomakkeet

Naapurien kuulemislomake

Käytön tuki

Rakennustarkastaja +358 400371166 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu


Palvelut

Rakennusvalvonta

Katso tiedot