Purkujäteselvitys

Asiointikieli: Suomi
Alue: Vieremä

Rakentamista tai rakennuksen purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennus- tai purkujätteen laadusta, lajittelusta, uudelleenkäytöstä ja käsittelystä. Jätteen haltijan on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, laadusta, lajista, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisemmästä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista.

Jätelain mukaan purkajan on ensisijaisesti vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos ja kun jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmistettava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen on mahdotonta, jäte on loppukäsiteltävä.

Rakennus- ja purkujäte on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Jätelaki määrää jätteen haltijan laatimaan jätteen kuljetusta ja jätteen luovutusta varten siirtokirjan mm. rakennus- ja purkujätteestä, sekä vaarallisesta jätteestä. Jätteen hävittäminen polttamalla tai hautaamalla on pääsääntöisesti kielletty.

Lomakkeen toimitustiedot

Vieremän kunta / rakennustarkastaja
Myllyjärventie 1, 74200, VIEREMÄ

Lomakkeet

Purkujäteselvitys

Käytön tuki

Rakennustarkastaja +358 400371166 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu


Palvelut

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot