Rakennuslupahakemus

Asiointikieli: Suomi
Alue: Vieremä

Rakennuksen rakentamiseen on haettava aina lupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Lupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Lupa on haettava myös mikäli korjaus - tai muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen (esim. vaatehuone muutetaan saunaksi).

Luvanvaraista on rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. Rakennuslupaa tulee aina hakea kirjallisesti. Vieremän kunnan alueella olevien rakennusten lupahakemukset tulee toimittaa kunnan rakennustarkastajalle. Rakennustarkastaja tutkii rakennusluvan myöntämisen edellytykset ja kun ne täyttyvät, hän myöntää luvan.

Rakennusvalvonta laatii erillisen lupapäätöksen, joka annetaan hakijalle tiedoksi.

Lomakkeen toimitustiedot

Vieremän kunta / rakennustarkastaja
Myllyjärventie 1, 74200, VIEREMÄ

Lomakkeet

Rakennuslupahakemus

Käytön tuki

Rakennustarkastaja +358 400371166 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu


Palvelut

Rakennusvalvonta

Katso tiedot

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot

Maisematyölupa

Katso tiedot