Vieremä-lisä hakemus

Asiointikieli: Suomi
Alue: Vieremä

Vieremä-lisää voi hakea yritys, yhdistys, järjestö, säätiö tai kotitalous, joka palkkaa vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän.

Myönnyttämisen ehtoihin kuulu seuraavat perusteet:

- Työtön on ollut Kelan maksamalla työmarkkinatuella vähintään 200 päivää.

- Työnantaja maksaa työllistetylle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

- Vieremä-lisä ei saa heikentää työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden asemaa.

- Työssäoloehdon on täytyttävä. Vieremä-lisää maksetaan työssäoloehdon täyttymisen ajalle, enintään kahdeksan kuukauden ajan (35 viikkoa).

- Työllistettävän työajan on oltava vähintään 18 h / viikko.

Vieremä - lisän myöntämisen tarkemmista perusteita voi lukea Vieremän kunnan verkkosivuilta, tai kysyä kunnan työllisyyssihteeriltä.

Vieremä - lisä hakemuksen liitteeksi tulee liitää kopio työntekijän työsopimuksesta, sekä TE-toimiston myöntämästä palkkatukipäätöksestä (jos myönnetty).


Verkkoasiointi

Verkkoasiointi vaatii tunnistautumisen.


Käytön tuki

Verkkoasioinnin käyttöön on mahdollista saada tukea:

Työllisyyskoordinaattori +358 406608090 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu


Liitteet ja lisätietolinkit

Tulostettava Vieremä-lisä hakemus
Mikäli käytössäsi ei ole vahvaa tunnistautumista, voit täyttää PDF-lomakkeen ja toimittaa sen kunnalle paperitse tai sähköpostilla

Palvelut

Työllisyyspalvelut

Katso tiedot