Mesiläntien tontit

Mesiläntien tonttien, seitsemän (7) kpl, pinta-alat vaihtelevat
11.855 -11.980 m². Tontit sijaitsevat Mesiläntiellä, tien alkupäässä, peltoaukean takana männikkökankaalla, tien molemmin puolin.

Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden tai kahden perheen asuinrakennuksen lisäksi saunan ja tarvittavia talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettava kerrosala on enintään 300 k-m².
Kiinteistö on liitettävä keskitettyyn vesi- ja jätevesiverkostoon.

Tonteilta keskustaan matkaa n. 3 km, Iisalmeen n. 22 km.

- Tontti myydään määräalana, jolloin tarkka pinta-ala määräytyy 
   kaupanteon yhteydessä
- Tontille on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kaupanteosta
-  Liityttävä tieosakkaaksi Mesilän yksityistiekuntaan
-  Rakentaminen vaati rakennustarkastajan myöntämän
   suunnittelutarveratkaisun
-  Sähköliittymä: Savon voima
-  Jätevesiliittymä: Vieremän Lämpö ja Vesi Oy, 2.229 €
-  Vesiliittymä: Vieremän Lämpö ja Vesi Oy 1.207 €

Kunta vastaa tonttijohtojen rakentamiskustannuksista;
vesijohto n. 3.000 € ja jätevesi n. 4.000 €.

 

Tontti Neliöhinta €/m² Pinta-ala m² Hinta €
Tontti 1 0,75 11 980 9 000
Tontti 2 0,84 11 980 10 000
Tontti 3 0,79 11 960 9 500
Tontti 4 0,92 11 960 11 000
Tontti 6 0,59 11 855 7 000
Tontti 7 0,68 11 855 8 000

 

Mesilän tontit.png