Puomila

Tutustu tulevaan omaan kotiisi maalla, lähellä vireän Vieremän palveluja

Puomilan uusi asuinalue sijaitsee keskellä kaunista harjumaisemaa Vuorisjärven tuntumassa. Puomilan alueen luonnon kuva muodostuu järvien, harjujen, tiheiden metsien ja kangaskorpien kokonaisuudesta.

Lähellä sijaitsee Talaskankaan luonnonsuojelualue

Alue tarjoaa hyvän elinalueen monille metsän lajeille. Liito-orava, metso, kuukkeli ja pohjantikka sekä suurpedoista karhu, susi ja ilves kuuluvat laajan alueen eläimistöön.

Alueen luontoharrastusmahdollisuudet

Voit meloa ja soutaa, tarkkailla lintuja, hiihtää maastossa, kalastaa, metsästää, marjastaa ja sienestää.

Alue sijoittuu keskiboreaalisella havumetsävyöhykkeellä, Pohjois-Karjala – Kainuu kasvimaantieteellisellä alueella ja kuuluu Pohjois-Savon eliömaakuntaan. 

Rantapuusto ja –pensasto on ikärakenteeltaan vaihtelevaa koivua, haapaa, pihlajaa, harmaaleppää, kuusta ja pajuja.

Paikoitellen ranta-alueet ovat avoimia, sillä viljellyt pellot ja laidunmaat ulottuvat rantaviivaan saakka. Maisemallista arvoa on etenkin joki- ja koskijaksoilla.

Tieltä avautuu näkymiä pohjoisessa Vuorisjärven ja etelässä Iijärven vesimaisemaan. Etenkin Kauppilanmäen kylämaisemaa elävöittävät lukuisat ympäristöstään selvästi erottuvat järeät maisemapuut.

Liikenne

Alueen tärkeimmät yleiset tiet ovat:

Kokoojatiet:  Vieremä-Ryhälänmäki maantie 5910.
Yhdystiet:     Kauppilanmäki-Pyöree maantie 5902,
                      Latukan paikallistie 16187,
                      Pärekosken paikallistie 16189.

Sähkö- ja vesijohdot

Alueen halki kulkee 110 kW:n sähköjohto.
Alueelle on rakennettu lähes koko alueen kattava vesijohtoverkko.

Jätehuolto

Jätehuolto järjestetään Vieremän kunnan voimassa
olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Puomilan
alueelle toteutetaan erillinen keskitetty viemäröinti.
Jätevesiä ei saa johtaa vesistöön. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty pohjavesialueiden lähisuojavyöhykkeellä.
Alueen kaikki rakennuspaikat sijoittuvat vesiosuuskunnan vesijohtoverkon piiriin.