Puomila

Liikenne

Alueen tärkeimmät yleiset tiet ovat:

Kokoojatiet:  Vieremä-Ryhälänmäki maantie 5910.
Yhdystiet:      Kauppilanmäki-Pyöree maantie 5902,
                      Latukan paikallistie 16187,
                      Pärekosken paikallistie 16189.

Sähkö- ja vesijohdot

Alueen halki kulkee 110 kW:n sähköjohto.
Alueelle on rakennettu lähes koko alueen kattava vesijohtoverkko.

Jätehuolto

Jätehuolto järjestetään Vieremän kunnan voimassa
olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Puomilan
alueelle toteutetaan erillinen keskitetty viemäröinti.
Jätevesiä ei saa johtaa vesistöön. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty pohjavesialueiden lähisuojavyöhykkeellä.
Alueen kaikki rakennuspaikat sijoittuvat vesiosuuskunnan vesijohtoverkon piiriin.