Aluevaalit 2022

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa tarkoitetun sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022.

Miten aluevaalit toimitetaan?

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Pohjois-Savon hyvinvointialue muodostuu Pohjois-Savon maakunnan kunnista. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.

Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa sitä, että puolue saa valittavaan toimielimeen, tässä tapauksessa aluevaltuustoon paikkoja samassa suhteessa kuin se saa ääniä vaaleissa. Jos puolue saa noin 20 % vaaleissa annetuista äänistä, sen tulisi saada myös noin 20 % jaettavina olevista paikoista. Suhteellisuus toteutetaan aluevaaleissakin ns. d’Hondt’in menetelmällä, jota meillä käytetään jo eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa.

Äänioikeus

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

 

Vaalipäivä 23.1.2022

Vaalipäivän äänestys Vieremän kirjastossa (Lyhtytie 2)

Su 23.1.2022 klo 9.00 - 20.00 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys Vieremän kirjastossa (Lyhtytie 2)

 ke - pe 12.1.2022 - 14.1.2022 klo 9.00 - 19.00
la - su 15.1.2022 - 16.1.2022 klo 10.00 - 15.00
ma - ti 17.1.2022 - 18.1.2022 klo 8.00 - 20.00 

Ennakkoäänestys kirjastoautossa

13.1.2022 Torstai:

9.00 – 09.55 Palosenmäen kylätalo (entinen koulu) 
10.15 - 11.10 Palosenjärven entinen koulu 
11.30 - 12.25 Itäinen koulu 
12.45- 13.40 Kauppilanmäen entinen koulu 
14.15 - 15.10 Haajaisten koulukievari 
15.30 - 16.00 Eteläinen koulu 

14.1.2022 Perjantai: 

9.00 - 9.25 Huvitorpan piha
9.45 - 10.40 Savimäen entinen koulu 
11.00 – 11.55 Pohjoinen koulu 
12.30 - 13.25 Nissilän rivitalot 
13.45 -14.25 Rotimojoki, Huutoniemen tienhaara 
14.45 - 16.00 Nissisen kauppa 

Ajankohtaista vaalitietoa: https://vaalit.fi/etusivu

Klikkaa kuvaa ja siirryt kotiäänestyksen ohjeisiin