Aluevaalien kotiäänestys

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan, voi äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Äänestäjän on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puhelimitse 0400 370 127 keskusvaalilautakunnalle ti 11.1.2022 klo 16.00 mennessä. Vieremän kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Vieremän kunnanvirasto, Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä.

Voit ilmoittautua kirjallisesti kotiäänestykseen tällä tulostettavalla lomakkeella:
Kotiäänestyslomake.pdf

Ilmoittautumislomakkeita on myös saatavissa kunnanviraston neuvonnasta. 

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.