Etusivu / Kuntainfo / Hankkeet ja visiot

Hankkeet 

Hanke on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluontoinen tehtäväkokonaisuus, jonka tavoitteena on todetun ongelman ratkaiseminen tai idean kehittäminen.

Hankkeen aikana kehitetään uutta, eikä ylläpidetä vakiintunutta toimintaa.

Hankkeen avainsanat ovat ainutkertaisuus, tarveperusteisuus / ongelmalähtöisyys, tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus, ohjelmallisuus sekä yhteistyö ja verkostoituminen.


Vieremän maankäytön kehityskuva ja strateginen visio 2040

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta toteutti syksyn 2016 aikana Kuntasuunnittelukurssin eli ”Kuntiksen”, jonka kohdekuntana oli Vieremä. Kurssin puitteissa ideoitiin kunnan maankäyttöä vuorovaikutteisen suunnittelun keinoin yhdessä kuntalaisista koostuvan seurantaryhmän kanssa, sekä mm. asukaskyselyn avulla. Kyselyssä kartoitettiin Vieremän vetovoimatekijöitä, toiminnallista ja rakennettua ympäristöä, sekä paikkoja ja reittejä.

Arkkitehtuurin ja maantieteen opiskelijat työstivät erilaisia ideoita ja suunnitelmia, joista koostettiin vuoteen 2040 saakka ulottuva strateginen visio Vieremän maankäytön kehitysnäkymistä sekä yksittäisistä kehittämiskohteista kuten uudesta torista.

Kuhisevasta kirkonkylästä Pitkämäen peltoteepirttiin -  WAU VIEREMÄ!

Valovoimainen Vieremä