Tietoturvapoikkeamasta ilmoittaminen Vieremän kunnalle

Mikä on tietoturvapoikkeama?


Tietoturvapoikkeama on tahallinen tai tahaton tapahtuma tai olotila, jonka seurauksena kunnan vastuulla olevien tietojen ja palvelujen eheys, luottamuksellisuus tai tarkoituksenmukainen käytettävyystaso on tai saattaa olla vaarantunut.

Tietoturvapoikkeamia voivat olla tietomurtojen, haittaohjelmien, odottamattomien ja merkittävien käyttökatkosten tai www-sivujen luvattomien muutosten aiheuttamat häiriötilanteet.

Edellisten lisäksi luottamuksellinen materiaali voi unohtua tai joutua yleisesti saataville (esim. kopiokoneet, tulostimet, roskakorit, kadonneet muistivälineet tai laitteet).

Kunnan tietosuojavastaajana toimii:
Palvelusihteeri Jenni Toitturi
puh. 040 596 7740

Ilmoitus tietoturvapoikkeamasta

Havaitessasi kunnassa tapahtuman tietoturvapoikkeaman, voit ilmoittaa siitä kunnan tietosuojavastaavalle ilmoituslomakkeen avulla.

Ilmoitus tietoturvapoikkeamasta