Kuntastrategia

Valtuusto hyväksyi 13.12.2021 § 81  Vieremän kuntastrategian vuosille 2022-2025.

Kuntastrategiassa esitetään Vieremän kunnan tavoitteet strategiakaudelle 2022-2025. Kunnan toimintaa ohjaavat yhteiset arvot; yhteistyökykyisyys ja avoimuus, yritysystävällisyys, asukaslähtöisyys, itsenäisyys, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus.

Kuntastrategian tavoitteet tarkennetaan vuosittain arvioitaviksi toimenpiteiksi kunnan talousarviossa ja toimialakohtaisissa toimintasuunnitelmissa.

Vieremän kunnan vahvuuksia ovat metalli- ja teknologiateollisuus, vahva maatalous ja työpaikkaomavaraisuus. Haasteena on erityisesti negatiivinen väestökehitys.

Vieremä haluaa profiloitua metalli- ja teknologiateollisuuden vireänä keskittymänä. Uusia työpaikkoja voidaan luoda vain tukemalla ja kehittämällä elinkeinoelämää, mikä mahdollistaa palveluiden ylläpidon ja kehittämisen. Asukasmäärän kasvamisen kannalta keskeistä on työpaikkojen riittävyys, houkutteleva kuntakuva, toimivat palvelut ja harrastusmahdollisuudet sekä riittävä asunto- ja tonttitarjonta.

Hyvinvointialueiden toimeenpanon myötä kunnan tehtävä painottuu entistä enemmän kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä edellyttää erityisesti sitä, että kuntalaiset kokevat olonsa Vieremällä turvalliseksi ja viihtyisäksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalliselle toimijalle, on kunnan panostettava erityisesti ennaltaehkäisevään työhön. Tämä edellyttää muun muassa ihmisen elinkaaren kattavien liikunta- ja kulttuuripalveluiden turvaamisen. Varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukio-opetuksen on oltava edelleen laadukasta ja ajanmukaista.  

Vieremän kuntastrategia 2022 - 2025

Lisätietoja kunnanjohtaja Mika Suomalainen, puh. 040 747 0910, mika.suomalainen@vierema.fi

Vieremän maankäytön kehityskuva ja strateginen visio 2040 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta toteutti syksyn 2016 aikana Kuntasuunnittelukurssin eli ”Kuntiksen”, jonka kohdekuntana oli Vieremä. Kurssin puitteissa ideoitiin kunnan maankäyttöä vuorovaikutteisen suunnittelun keinoin yhdessä kuntalaisista koostuvan seurantaryhmän kanssa, sekä mm. asukaskyselyn avulla. Kyselyssä kartoitettiin Vieremän vetovoimatekijöitä, toiminnallista ja rakennettua ympäristöä, sekä paikkoja ja reittejä.

Arkkitehtuurin ja maantieteen opiskelijat työstivät erilaisia ideoita ja suunnitelmia, joista koostettiin vuoteen 2040 saakka ulottuva strateginen visio Vieremän maankäytön kehitysnäkymistä sekä yksittäisistä kehittämiskohteista kuten uudesta torista.

Kuhisevasta kirkonkylästä Pitkämäen peltoteepirttiin - WAU VIEREMÄ!

Tutustu materiaaliin tästä:

Valovoimainen Vieremä_071216.pdf