Etusivu / Kuntainfo / Kuntastrategia

Valtuusto hyväksyi 19.12.2016 § 57  Vieremän kuntastrategian vuosille 2017-2021.

Kuntastrategiassa esitetään Vieremän kunnan tavoitteet strategiakaudelle 2017-2021. Kunnan toimintaa ohjaavat yhteiset arvot; yhteistyökykyisyys ja avoimuus, yritysystävällisyys, asukaslähtöisyys, itsenäisyys, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus.

Kuntastrategian tavoitteet tarkennetaan vuosittain arvioitaviksi toimenpiteiksi kunnan talousarviossa ja toimialakohtaisissa toimintasuunnitelmissa.

Vieremän kunnan vahvuuksia ovat metalli- ja teknologiateollisuus, vahva maatalous ja työpaikkaomavaraisuus. Haasteena on erityisesti negatiivinen väestökehitys.

Vieremä haluaa profiloitua metalli- ja teknologiateollisuuden vireänä keskittymänä. Uusia työpaikkoja voidaan luoda vain tukemalla ja kehittämällä elinkeinoelämää, mikä mahdollistaa palveluiden ylläpidon ja kehittämisen. Asukasmäärän kasvamisen kannalta keskeistä on työpaikkojen riittävyys, houkutteleva kuntakuva, toimivat palvelut ja harrastusmahdollisuudet sekä riittävä asunto- ja tonttitarjonta.

SOTE- ja maakuntauudistuksen myötä kunnan tehtävä painottuu entistä enemmän kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä edellyttää erityisesti sitä, että kuntalaiset kokevat olonsa Vieremällä turvalliseksi ja viihtyisäksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalle, on kunnan panostettava erityisesti ennaltaehkäisevään työhön. Tämä edellyttää muun muassa ihmisen elinkaaren kattavien liikunta- ja kulttuuripalveluiden turvaamista. Varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukio-opetuksen on oltava edelleen laadukasta ja ajanmukaista.

 

Lisätietoja kunnanjohtaja Mika Suomalainen, puh. 040 747 0910, mika.suomalainen@vierema.fi