Vieremän maaseutu on elinvoimaista

Vieremä tunnetaan tehokkaasta maidontuotannosta, maitoa tuotetaan neljänneksi eniten koko Suomessa.  Elinvoimainen maatalous pitää myös kylät elävinä ja tuo kylillä aktiivisia toimijoita eri järjestöihin ja tapahtumiin. Kyläkouluja on Eteläinen koulu Valkeiskylällä, Itäinen koulu Pyöree-Niemisen kylällä ja Pohjoinen koulu Salahmin kylällä. Monet entiset kyläkoulut ovat saaneet uuden tilaisuuden toimia kyläntalona, kuten Palosenmäessä, Savimäessä, Haajaisilla ja Kauppilanmäessä. Lisäksi löydät kyläkaupan Salahmilta.

Vieremän kunta on ottanut kylät huomioon voimavarana. Kunnan elinkeino- ja toimenpideohjelmassa 2011-2015 on tavoitteena kylien aktivointi. Toimenpideohjelmassa tuodaan esille kylien asuntojen ja asumismahdollisuuksien aktiivinen esittely, kyläkoulujen ottaminen huomioon markkinoinnissa ja kylähankkeiden hyödyntäminen. Pohjois-Savon maakuntakaavaan on merkitty Salahmi, Valkeiskylä ja Kauppilanmäki yleiskaavoituksen avulla kehitettäviksi kyläalueiksi. Vieremällä on omaleimaisia ja tutustumisen arvoisia kyliä monta, kuten Amerikka, Haajainen, Kaarakkala, Karankamäki, Kauppilanmäki, Kirkonkylä, Konolanmäki, Marttisenjärvi, Nissilä, Palosenjärvi, Palosenmäki, Pyöree-Nieminen, Rotimojoki, Salahmi, Savimäki ja Valkeiskylä. Tutustu tarkemmin kyliin, niiden nettisivujen kautta.

Kauppilanmäki valittiin Pohjois-Savon vuoden kyläksi 2014. Kuva Kyläjuhlasta.

Kylätoimikunnat

Liitetiedostot