Syyskokous 19.11. klo 14:00

Etäharrastepäivä huipentuu klo 14 alkavaan kyläyhdistyksen syyskokoukseen, jossa vahvistetaan ensi vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Tule mukaan päättämään ensi vuoden toiminnasta!

Kauppilanmäessä kokeillaan etäharrastamista 19.11. klo 10-13:30

Kauppilanmäki on mukana historiallisessa etäyhteyskokeilussa lauantaina 19.11. jolloin järjestetään maakunnallinen, virtuaaliharrastamisen kokeilu Pohjois-Savossa. Päivän aikana lähetetään Kuopion kansalaisopistolta käsin neljä erisisältöistä, ohjattua harrastustuntia kylille videovälitteisesti. 

Päivän aikataulu on:

10.00-10.30 jumppa 

10.45-11.30 ruoka ja viini 

11.30-12.00 tauko, kyläyhdistyksen puffetti palvelee

12.00-12.30 muistikoulu  

 12.45-13.30 draama 

Päivään osallistuminen on kylille ja kyläläisille ilmaista. Päivän tavoitteena on tuottaa kokemuksia siitä, miltä harrastaminen ryhmässä tuntuu etäohjattuna sekä selvittää, millaisia teknisiä valmiuksia kylillä on ottaa vastaan ja osallistua virtuaalisiin harrastetuokioihin. Osallistujilta pyydetään palautetta siitä, mille virtuaalinen harrastaminen tuntui.

Päivän sisältöjä kuvaillaan näin:

Jumppa: Asahi on kaikille sopivaa rauhallista ja helppoa liikuntaa, jossa yhdistetään hengitys sekä lämmittävät, rentouttavat ja venyttävät liikkeet. Liikuntatuokio vietetään seisaallaan, mutta tarvittaessa voi myös istua.

Ruoan ja viinin harrasteosuudella tutustutaan maanläheisesti kotipuutarhan,
lähiseudun metsien ja järvien raaka-aineista tehtyihin konstailemattomiin ruokiin.
Samalla perehdytään hieman viineihin ja niiden rypäleisiin sekä niiden kautta ruoan ja viinin yhdistelyn perusteisiin.

Muistikoulussa perehdytään aivoihimme: aivot ovat tärkeä pääoma ja aivoterveys yksi tärkeimmistä terveyteen liittyvistä teemoista. Tunti pitää sisällään lyhyen tietokoosteen aivoista ja muistista. Virtuaalitunnilla myös mukana pieni tehtävä, johon tarvitaan paperia ja kynä.

Draamaharjoituksissa tarjolla: Mielikuvittelua ja mokailua, improvisointia ja itseilmaisua, yhteistyötä ja hyväksymistä. Tervetuloa heittäytymään draaman maailmaan niin ensikertalaiset kuin konkaritkin iästä riippumatta!

Kauppilanmäki mukana Kehittyvät Kylät - Palveluita tuottamassa -hankkeessa

Kehittyvät kylät – palveluita tuottamassa on Pohjois-Savon Kylät ry:n kehittämishanke, jossa kylien ja asuinalueiden kylä- ja lähipalveluita kartoitetaan ja sen myötä synnytetään uusia palveluita, löydetään monipalvelumalleja kylätaloille, tuotteistetaan ja tuotetaan kyläpalveluita sekä lisätään kyläturvallisuutta. Lähtökohtana ovat paikalliset tarpeet, joiden myötä kylät ja kyläyhteisöt osallistuvat sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseen ja kehittämiseen, jotka koetaan tärkeiksi.

Kehittyvät kylät – palveluita tuottamassa -hankkeessa toimimme tiiviissä yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa ja näin mukana olevat kylät saavat verkoston kautta yhteyden tarpeellisiin tahoihin. Palvelu tulevaisuuteen eMaaseutu -hanke on kumppanina mm. aiheeseen liittyvissä koulutuksissa ja sähköisiä palveluita kehitettäessä. Maaseudun yhdistysten ja yritysten Leader-hankerahoituksissa teemme tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon Leader ryhmien Mansikka ry:n, Kalakukko ry:n ja Ylä-Savon Veturi ry:n kanssa. Kyläturvallisuudessa yhteistyökumppanimme on mm. Pohjois-Savon pelastuslaitos. Muita kumppaneita etsitään tarpeen mukaan.

Kauppilanmäki on mukana hankkeessa Turvallisuus-teemalla.

 

Kyläyhdistyksen vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan on kirjattu mm. seuraavia tavoitteita:

  • Selvitetään jatkoa kyläavustaja-toiminnalle
  • Kapulan julkaiseminen
  • Kerhotoiminnan jatkaminen mm. kansalaisopisto, 4H, jumppa, srk kerho
  • Oma kuntosalivuoro Vieremän liikuntahallilla pe klo 19-20
  • Kyläsuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden työstäminen
  • Haetaan rahoitusta kylätalon kunnostamiseen ja sisustamiseen
  • Hyödynnetään Veturin rahoitusmahdollisuuksia, mm. teemahanketta
  • Selvitetään palvelutuotantomahdollisuuksia kylätalolla, mahdollisesti hankeyhteistyö kunnan kanssa
  • Kyläläisten muistamiset: vauvat, syntymäpäivät, uudet asukkaat yms.
  • Päivitetään Facebook- ja kotisivuja ja tuotetaan sinne uutta materiaalia