Historia

Konolanmäki on maisemallisesti arvokas perinteinen savolainen mäkiasutuskylä. Mäen laelta aukeavat laajat näkymät kaikkiin suuntiin yli Saarisjärven metsä- ja viljelymaiseman. Konolanmäen yläosa on ollut vedenpinnan yläpuolella heti jääkauden jälkeen, kun muinaisten suurjärvien rantaviiva huuhteli maata 170 metriä merenpinnan yläpuolella. Konolanmäen huippu kohoaa 192,7 metrin korkeuteen.

Varhaisimmat merkit ihmisasukkaista on arkeologisten löytöjen avulla ajoitettu 7000 vuoden takaisiksi. Yrjö Niskanen on löytänyt Konolanmäen Seppälän maalta tasataltan. Löytö viittaa vanhimman Suomen alueella tunnetun esihistoriallisen kulttuurin asukkaisiin.

Savolaiset eränkävijät saapuivat näille Saimaan vesistön latvavesille jo varhain. Pysyvä savolaisasutus vakiintui Ylä-Savoon 1500-luvun alkupuolella.

 
Nimimerkki " Kynä " kuvasi kotiseutuaan Salmettaressa vuonna 1912:

" Moni lukijoista ei ehkä tiedä mitään tämän paikkakunnan olemassaolosta. Mutta se on  kumminkin olemassa noin 2 peninkulmaa Iisalmen kaupungista Kiuruveden rajalla. Tämä on vaan sellainen syrjäkylä, ei mikään kuulu, vaan sen sijaan kauvas näkyvä paikka. Täältä näkee suuren osan savolaista luontoa. Jos katsoo ympärilleen, näkee niin pitkälle kuin silmä kantaa siintäviä järven selkiä ja harjuja, joista etäisimmistä näkee ainoastaan hämäriä viivoja."