Yhteenveto kehittämiskohteista

Kylätalo Koivula

- Tilojen käytön tehostaminen
- Toimikuntien perustaminen käytön virkistämiseksi


Kylätalo Koivula

Tieyhteyksien parantaminen

- Suora yhteys Siniseltä tieltä 5-tielle, Vieremän kirkonkylän, Karankamäentien ja Talaskankaantien kautta
- Tieyhteys helpottaisi huomattavasti tieliikennettä Kajaanin ja Vieremän välillä. Siitä koituisi hyötyä koko kunnan elinkeinolle
- Karankamäentien asfaltointi
- Muualla työssäkäynti helpottuisi paremman tien ansiosta
- Talaskankaan tien saaminen yleiseksi tieksi
- Yksityisteiden kuntoluokan nostaminen

Langattomien nettiyhteyksien saaminen

- Etätyöntekijöille paremmat nettiyhteydet kasvavana voimavarana

Asutus

- Autiotilojen ja myytävien tonttien kartoittaminen uusien, vakinaisten asukkaiden saamiseksi kylälle
- Loma-asutuksen lisääminen
- Maallemuuttoa edistetään yhteistyössä kunnan ja Kotiinpaluu-hankkeen kanssa

Työllisyys

- Kylätalkkari- ja kyläpiikatoiminnan käynnistäminen
- Koneurakointiyrittäjällä työllistymismahdollisuus
- Matkailuyrittäjälle toimintaedellytyksiä

Harrastusmahdollisuudet

- Moottorikelkkareittien merkitseminen kartalle
- Kanoottireitin kunnostus
- Metsästysmatkailun kehittäminen (riistakartoitus ja saalistuskiintiöt)
- Metsästysseurojen yhteistyönä ulkopaikkakuntalaisten vierailut
- Valaistun ladun kunnostus. Kunta on luvannut hoitaa valot, kyläläisten tehtäväksi jää vesakon raivaus.
- Sisäliikuntatilojen kalustaminen Kylätalo Koivulassa

Toimivat vesi- ja jätevesihuoltojärjestelmät
Vesistöt

- Kotvakkojoen kehittäminen virkistyskäyttöön sopivaksi
- Järvien kartoitus virkistyskäyttöön ja vesien laadun tarkkailu
- Uimarannan rakentaminen yhteistyössä Palosenjärven kyläseuran kanssa