Sähköinen asiointi

Vieremän kunnalle lähetettäviä lomakkeita on kahta erilaista. Toiset lomakkeet ovat täytettäviä PDF-lomakkeita, toiset lomakkeet voi lähettää kuntaan sähköisesti suomiviestit.fi - verkkopalvelun kautta. Osa suomiviestit-fi - lomakkeista vaatii vahvan tunnistautumisen (mobiilivarmenne, verkkopankkitunnukset).

PDF-lomakkeet

PDF-Lomakkeiden käyttöönotto edellyttää, että koneeseesi on asennettu Acrobat Reader-ohjelma. Jos PDF-lomakkeet eivät aukea koneessasi, hae Adobe Acrobat Readerin uusin versio esim. täältä ja asenna se koneellesi. Ohjelma on maksuton.

HUOM! Kun avaat lomakkeen selaimellasi ei täyttämäsi tiedot tallennu lomakkeelle. Suosittelemme siis, että tallennat lomakkeen ensin, jonka jälkeen täytät sen. Lomakkeen voit lähettää meille joko sähköisesti Suomi.fi/viestit- palvelun kautta, tai tulostaa ja postittaa sen lomakkeen yllä mainittuun toimitusosoitteeseen.

PDF-lomakkeiden täyttö ja lähettäminen

1. Etsi lomake ja tallenna se omalle koneellesi. (Tarvitset lomakkeen avaamista varten yllämainitun Adobe Acrobat Readerin.)
2. Täytä lomake huolellisesti.
3. Tunnistaudu Suomi.fi/viestit-verkkopalveluun pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
4. Valitse "Suostun vastaanottamaan kaikki viestit ja todisteelliset tiedoksiannot sähköisesti". Tällä valinnalla annat yleisen suostumuksen siihen, että Suomi.fi-viestejä käyttävät julkisen hallinnon organisaatiot saavat toimittaa sinulle viestejä, tiedoksiantoja ja päätösasiakirjoja sähköisesti Suomi.fi-viesteihin. Tällöin viestejä ei toimiteta postitse.
5. Anna sähköpostiosoite, johon haluat ilmoituksen saapuneista viesteistä. Voit myös myöhemmin muuttaa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta.
6. Valitse toiminto Lähetä viesti viranomaiselle ja valitse viranomaiseksi Vieremän kunta. Kirjoita saateviesti ja liitä lomake viestin liitteeksi. Samalla voit myös liittää muita lomakkeeseen liittyviä liitteitä.
7. Lähetä viesti.

Alta löydät kaikki Vieremän kunnan sähköisesti lähetettävät lomakkeet.

Verkkopalvelussa täytettävät lomakkeet

Aamu - ja iltapäivätoiminnan hakulomake

Haku Vieremän kunnan aamu- ja iltapäivätoimintaan 0-2 luokkalaisille.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Hakemus väliaikarahoituksen palkkaukseen

Voit hakea väliaikarahoitusta vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän palkkaukseen.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Ilmoitus tietoturvapoikkeamasta

Voit tehdä Vieremän kuntaa koskevan tietoturvapoikkeaman sähköisesti.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Kulttuuripalvelun tarjouslomake

Voit tarjota kulttuuripalveluita Vieremän kulttuuritoimen ostettavaksi.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Kylätoimikuntien ja yhteisöjen avustushakemus

Kylätoimikuntien ja yhteisöjen avustushakulomake toiminnan tukemiseen.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Rekisteritietojen korjaamis-, poisto- tai täydennyspyyntö

Vieremän kunnan rekisteritietojen korjaamis-, poisto tai täydennyspyyntö on mahdollista tehdä sähköisesti.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Voit tarkistaa itseäsi koskevat tiedot Vieremän kunnan rekistereistä lähettämällä tarkastuspyynnön.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Vauvarahahakemus

Vieremän kunta maksaa vuosien 2021 - 2023 aikana syntyneistä vieremäläisistä vauvoista vauvarahan.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Vieremä-lisä hakemus

Vieremä-lisä hakemus pitkäaikaistyöttömän palkkaaville yrityksille, yhdistyksille, järjestöille, säätiöille tai kotitalouksille.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan
PDF-lomakkeet

Hakemus varhaiskasvatukseen

Päivähoitohakemus Vieremän päiväkoti Nuppulaan.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hoidonvarauslomake varhaiskasvatukseen

Vieremän varhaiskasvatuksen hoidonvarauslomake on täytettävissä myös sähköisesti.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus rakentamisesta

Merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen voidaan käyttää ilmoitusta rakennusluvan sijasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maisematyölupahakemus

Maisematyölupahakemuksella haetaan lupaa maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Naapurien kuulemislomake

Naapurien kuulemislomake koskien rakennuslupahakemusta. Hakemuksen vireilletulosta tulee tiedottaa naapureille ennen lupahakemuksen jättämistä.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Purkujäteselvitys

Purkujäteselvityksessä tulee antaa selvitys rakennus - ja purkujätteen laadusta, lajittelusta, uudelleenkäytöstä ja käsittelystä.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Rakennuslupahakemus

Rakennuksen rakentamiseen on haettava rakennuslupa rakennusvalvonnasta. Myös muutos - ja korjaustöihin on haettava lupaa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Vapaa-aikatoimen avustus seuralle/yhdistykselle/toimintaryhmälle

Voit hakea lomakkeella kaikkia vapaa-aikatoimen avustuksia.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen muistutus

Varhaiskasvatuksen laatuun tyytymättömällä vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Vastaavan työnjohtajan hakemus

Rakennushankkeen vastaavan työnjohtajan hakemus Vieremän kunnan alueella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Vieremä-lisä tilityslomake

Vieremä-lisä tilityslomake työnantajille jotka ovat saaneet myönnytyksen Vieremä-lisään.

Kaikki tiedot
Lataa lomake