Kesätyösopimus 2020

Asiointikieli: Suomi
Alue: Vieremä

Vieremän kunnan kesätyösopimus on tarkoitettu yrityksille, jotka palkkaavat vieremäläisen nuoren kesätöihin ja hakevat palkkaukseen kesätyötukea. Tarkemmat tiedot kesätyötuesta löydät Vieremän kunnan verkkosivuilta Palvelut / työllistäminen-välilehdeltä tai soittamalla kunnan työllisyyssihteerille.

Koululaisen tai opiskelijan palkkaava yritys saa tukea enintään 200 €, kun kesätyöläisen palkka on vähintään työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, työstä on maksettava työsopimuslain mukaan tavanomainen tai kohtuullinen palkka.

Kesätyösopimus tulee palauttaa kuntaan viimeistään 30.8.2020 mennessä, joko paperitse tai sähköisesti suomi.fi/viestit - verkkopalvelun kautta. Kesätyötuen maksatusta varten on kuntaan lisäksi toimitettava myös tilityslomake tarvittavine liitteineen (30.9.2020 mennessä). Tilityslomakepohjan löydät niin suomi.fi - verkkopalvelusta, kuin kunnan kotisivuilta.

Yritys saa käyttää myös omaa työsopimuspohjaa, kunhan työsopimus on lainvoimainen.

Lomakkeen toimitustiedot

Vieremän kunta / työllisyyssihteeri
Myllyjärventie 1, 74200, VIEREMÄ

Lomakkeet

Kesätyösopimus 2020

Käytön tuki

Työllisyyssihteeri +358 406608090 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu


Palvelut

Työllisyyspalvelut

Katso tiedot