Rekisteritietojen korjaamis-, poisto- tai täydennyspyyntö

Asiointikieli: Suomi
Alue: Vieremä

Vieremän kunnan rekisteritietojen korjaamis-, poisto - tai täydennyspyyntö-lomakkeen voit toimittaa Vieremän kuntaan sähköisesti Suomi.fi - palvelun kautta, tai perinteisesti paperisena lomakkeena Vieremän kunnanvirastoon.

Henkilötietolain 29 §:n / EU-tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Lomakkeen toimitustiedot

Vieremän kunta / tietosuojavastaava Minna Koukkari
Myllyjärventie 1, 74200, VIEREMÄ

Lomakkeet

Rekisteritietojen korjaamis-, poisto- tai täydennyspyyntö

Käytön tuki

Tietosuojavastaava Minna Koukkari +358 405967740 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu


Palvelut

Aineisto- ja tietopalvelu

Katso tiedot