Vapaa-aikatoimen avustus seuralle/yhdistykselle/toimintaryhmälle

Asiointikieli: Suomi
Alue: Vieremä

Vieremän kunnan sivistyslautakunta julistaa haettavaksi seuraavat vapaa-aikatoimen avustukset vuodelle 2020:

  1. Kulttuuriyhdistysten ja toimintaryhmien kohdeavustus 15.4. klo 15 mennessä
  2. Urheiluseurojen perusavustus ja toimitila-avustus 15.4. klo 15 mennessä
  3. Nuorisoyhdistysten perusavustus 15.4. klo 15 mennessä ja palkkausavustus 31.5. ja 30.11. mennessä

Voit hakea lomakkeella vapaa-aikatoimen avustuksia, joita ovat kulttuuritoimen kohdeavustus, liikuntatoimen perusavustus, toimitila-avustus sekä nuorisotoimen perusavustus ja ohjaajien palkkausavustus.

Avustushakemukset on laadittava vapaa-aikatoimen avustushakemus-lomakkeelle. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka on jätetty annetussa määräajassa sivistyslautakunnan käsittelyyn.

Perus- ja kohdeavustushakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

- yhdistyksen nimi ja osoite

- yhdistyksen oikeustoimikelpoisuus, perustamisajankohta sekä kuuluminen

jäsenenä valtakunnalliseen järjestöön tai muihin yhteisöihin

- yhdistyksen nimenkirjoittajat

- kokonaisjäsenmäärä ja nuorisotoimen avustuksia haettaessa erikseen alle

29-vuotiaiden jäsenten määrä

- yhdistyksen valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muualta saadut ja haetut

avustukset.

Hakemukseen on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä (yhtenä kappaleena):

- yhdistyksen säännöt (uusi hakija), sääntöjen muutokset

- hakijan hyväksytty edellisen vuoden toimintakertomus

- edellisen vuoden tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien kertomus

- talousarvio ja toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan.

Lomakkeen toimitustiedot

Vieremän kunta / Sivityslautakunta
Myllyjärventie 1, 74200, VIEREMÄ

Lomakkeet

Vapaa-aikatoimen avustus seuralle/yhdistykselle/toimintaryhmälle

Käytön tuki

vapaa-aikatoimisto +358 400370132 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu


Liitteet ja lisätietolinkit


Palvelut

Kulttuuripalvelut

Katso tiedot