Maahanmuuttajien palvelut

Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuutto- ja pakolaispalveluyksikkö järjestää niin pakolaisten kuin myös työn, perhesiteen ja opiskelun perusteella muuttaneiden vastaanoton ja kotouttamisen palvelut. Yhteistyötä tehdään viranomaisten, oppilaitosten sekä järjestöjen kanssa. Vieremän kunta ei järjestä maahanmuuttajien palveluita omana toimintana, vaan palvelut hoidetaan seudullisesti.

Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus

Asuinkunnasta riippuen maahanmuuttajataustaiset oppilaat voivat saada oman äidinkielen opetusta, mutta se ei ole lakisääteinen oikeus.

Vieremällä ei ole tällä hetkellä tarjolla maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta. Iisalmen sivistyspalvelukeskuksesta voi tiedustella maahanmuuttajille tarkoitettua oman äidinkielen tai vieraan kielen ylläpitämiseen tähtäävää opetusta.

Maahanmuuttajien valmistava opetus

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen. Valmistava opetus kestää yhden lukuvuoden. Sinä aikana oppilaalle annetaan opetusta suomen tai ruotsin kielessä ja perusopetuksen oppiaineissa. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas jatkaa opiskelua tavallisella luokalla. Maahanmuuttajalapsille voidaan Iisalmessa antaa valmistavan opetuksen lisäksi tukiopetusta.

Kotoutumiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Maahanmuutto- ja pakolaispalveluiden toimistoon. Yksikkö auttaa esimerkiksi lupa- ja työllisyysasioissa sekä tarjoaa tuki- ja palveluohjausta.

Palvelu on ilmaista kaikille eri syistä Suomeen ja Ylä-Savoon muuttaville henkilöille.

Palvelupaikat

Maahanmuutto- ja pakolaispalvelut

Iisalmen kaupungin maahanmuutto- ja pakolaispalvelut tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluja kaikille Ylä-Savossa asuville maahanmuuttajille.

Pohjolankatu 9b, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Avoinna arkisin
Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat maahanmuuttajia kaikkien palveluita tuottavien tahojen pariin.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki kotoutumisen edistämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Liittyvät palvelut

Etsivä nuorisotyö

Katso tiedot

Työllisyyspalvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

Maahanmuutto- ja pakolaispalvelut

Iisalmen kaupungin maahanmuutto- ja pakolaispalvelut tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluja kaikille Ylä-Savossa asuville maahanmuuttajille.

Pohjolankatu 9b, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Avoinna arkisin
Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Lämpimästi tervetuloa Ylä-Savoon!

Kansainvälistyminen on tämän päivän todellisuutta. Te eri kansallisuuksien edustajat, uudet Ylä-Savon asukkaat, tuotte mukananne piristävän ja tervetulleen sykäyksen elämäämme.

Liitetiedostona olevan Ylä-Savon maahanmuuttajaoppaan avulla toivomme, että helpotamme Teidän kotoutumistanne ja tarjoamme ratkaisuja arjen ongelmiin. Toivotamme samalla Teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi asumaan Ylä-Savoon.

Toivottavasti viihdytte kanssamme Ylä-Savon sydämessä


Maahanmuuttajia palvelee Ylä-Savossa kuntien yhteinen Maahanmuuttotyön asiantuntija Susanna Piippo suomeksi ja englanniksi.

Tulkkaus tarvittaessa. Hänen yhteystietonsa ovat seuraavat: sähköposti susanna.piippo@iisalmi.fi, puhelin +358 40 674 0179. Toimisto sijaitsee Iisalmessa osoitteessa Pohjolankatu 9 B. Maahanmuuttoneuvoja palvelee asiakkaita myös Vieremällä, tapaamisajat sovitaan maahanmuuttoneuvojan kanssa.

Katso myös www.infofinland.fi , josta löytyy tietoa Suomesta 12 kielellä.


Englannin lippu.jpg 

The Upper Savo immigrant advisor Kaija Rahkema provides counseling in Finnish, English, Russian and Estonian.

Contacts: Email: anna.lankinen-hiekkala@iisalmi.fi Tel. +358 40 674 0179. Office: Kauppakatu 24, Iisalmi. Immigrant advisor works in Iisalmi, but also in Vieremä. Appointment will be agreed with the immigrant advisor.
Please check also Info Bank www.infofinland.fi, where you can find information about Finland in 12 languages.

Venäjän lippu.jpg 

Консультации для иммигрантов в Верхнем Саво на финском, английском, русском и эстонском языках ведет консультант для иммигрантов Кая Рахкема.

Контактные данные : эл.почта anna.lankinen-hiekkala@iisalmi.fi, тел.+358 40 674 0179, адрес : Кауппакату 24, Иисалми. Прием ведется по предварительной записи.
На сайте www.infofinland.fi (Инфобанк) собрана важная для иммигрантов основная информация о финском обществе на русском языкe.

Viron lippu.jpg 

Immigrante nõustab Üla-Savo valdade ühine immigrantide nõustaja Anna Lankinen-Hiekkala soome, inglise, vene ja eesti keeles.

Tema kontaktandmed: e-post: anna.lankinen-hiekkala@iisalmi.fi, Tel. +358 40 674 0179. Vastuvõtt on Iisalmis aadressil Kauppakatu 24. Immigrantide nõustaja nõustab peale Iisalmi ka Vieremäl. Vastuvõtuaeg lepitakse kokku nõustajaga. 
Infopanga www.infofinland.fi lehekülgedel on esitatud tähtsaim põhiinfo Soome elama asujatele siinse ühiskonna toimingutest 12 keeles, ka eesti keeles.