Etusivu / Kuntainfo / Tilastollisia tietoja

Tilastollisia tietoja

Kuntatalouden mittareita ja tunnuslukuja 

 

TP TP
TP
TP  TP  TP TP  TP
2010 2011 2012 2013  2014  2015 2016 2017 

         
Veroprosentti, % 19,75 19,75 19,75  20,75  20,75  20,75  21  21
Lainat, €/asukas 1 108 806

687 

 

570  447  1 112  1 819  2 428
Lainakanta, 1000 € 4 414 3193 2 701  2 207  1 708  4 175  6 768  8 945
Investoinnit, 1000 € 1 167 729 732  662  1 960  4 223  2 625  1 692

   

Tuloslaskelman tunnusluvut 

 

TP TP  TP
TP   TP TP TP  TP
2010 2011  2012 2013  2014  2015  2016  2017
           
Toimintatuotot /
Toimintakulut %
23,7 10,0 9,1  8,7  10,6  9,2 9,4  9,6
Vuosikate/Poistot % 74,1 123,5 73,4 29,4  256,6  195,3  130,7  334,7
Vuosikate €/asukas 132 193  -128 80  451  366  304  988
Asukasmäärä 3 982 3 962  3 930 3 874  3 822  3757  3721 3 684 

 

Edellisen vuoden tilinpäätöstiedot päivitetään valtuuston hyväksyttyä tilinpäätöskirjan kuluvan vuoden kesäkuussa.

Kiinteistöveroprosentit v. 2018

 

Vakituinen asunto 0,45 %
Muu kuin vakituinen asunto 1,00 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
Yleishyödylliset yhteisöt
0,00 %
Valtuusto 6.11.2017 § 97


 Liitetiedostot
Nimi
2015 TA osa 1..pdf (2,14 MB)
2015 TA osa 2..pdf (2,16 MB)
2015 TA osa 3..pdf (2,13 MB)
2015 TA osa 4..pdf (1,13 MB)
2015 TP.pdf (9,14 MB)
2016 TA.pdf (7,67 MB)
2016 TP.pdf (10,67 MB)
2017 TA.pdf (6,86 MB)
2017 TP.pdf (3,93 MB)
2018 TA.pdf (7,81 MB)
2018_TP.pdf (7,43 MB)
2019 TA.pdf (1,93 MB)