100-vuotiaan Vieremän historiaa 

Ennen itsenäistymistään Vieremän kunta oli osa Iisalmen maalaiskuntaa. 14.12.1919 joukko seurakuntalaisia kokoontui Vieremän kansakoululle päättämään eron anomisesta Iisalmen maalaiskunnasta.  Kokouksen puheenjohtajana toimi Juho Räisänen ja kokouksen pöytäkirjassa todettiin, että Vieremän tulisi erota sekä eri seurakunnaksi että eri kunnaksi kunnallisessa hallinnossakin. Anomus käsiteltiin 27.12.1919 Iisalmen maalaiskunnan valtuustossa. Eroa pidettiin luonnollisena ja todennäköisenä eikä hanketta vastustettu.

Seuraavana vuonna 4.5.1920 valtuusto valitsi toimikunnan valmistelemaan Vieremän ja Sonkajärven eroa. Kunnallisten määräysten mukaan kuntien jakoa koskevat asiat tuli ottaa lopulliseen käsittelyyn vasta vuoden kuluttua siitä, kun anomus oli ensimmäisen kerran jätetty valtuustolle. Suurkunnan valtuusto käsitteli Vieremän eroanomuksen vielä 7.6.1921 ja sinetöi lopullisesti Vieremän eron Iisalmen maalaiskunnasta. Päätös Vieremän ja Sonkajärven itsenäistymisestä tuli voimaan 1.1.1922.

Lähde: Toivola, Tapio. Vieremän kunnan historiaa.