Hällämönharju

Hällämönharju sijaitsee 32 km Vieremän taajamasta koilliseen päin ja on valtakunnallinen harjujensuojelukohde. Harju on laaja, jyrkkämuotoinen luonnonkaunis kokonaisuus, joka kuuluu Suomen pisimpään, kaakko-luode suuntaiseen harjujonoon.

Alueella on jykeväpuustoinen harjumetsä, jota seuraavat edustavat suppamuodostumat ja pienvedet.

Hällämönharjun korkeimmat osat eivät ole olleet vedenpinnan alapuolella jääkauden jälkeisellä ajanjaksolla (= merenrantaa ). Veden pinta on ollut  170 metrin korkeuskäyrän kohdalla, josta näkyvillä rantakivikot. Jääkausi päättyi Vieremän seudulla n. 9600 vuotta sitten.

Hällämönharjun päälle pääsee henkilöautolla tai vaeltamalla polkuja pitkin. Linnaharjun kota ja luontopolku, jossa on infotauluja sijaitsevat Hällämönharjun välittömässä läheisyydessä.

 Katso www.retkikartta.fi

Hällämönharju

Hällämönharju sijaitsee 32 km Vieremän taajamasta koilliseen päin ja on valtakunnallinen harjujensuojelukohde.

Aukioloajat

Kaikki tiedot