Rotimojoki - Murennusjoki melontareitti

Kahden joen muodostama reitti lähtee Vieremän kunnan pohjoisosassa sijaitsevasta Rotimojärvestä ja päätyy 40 km myöhemmin kirkonkylän rantaan. Reittiä melottaessa on otettava huomioon, että alue on hyvin rehevä ja metsäinen. Jokeen on kaatunut puita, jolloin virtausolosuhteet ovat voineet muuttua edellisestä vierailusta. Kovaskoskea ei kannata laskea ollenkaan, koska ”rautasillan” jälkeinen pudotus on jyrkkä ja pyörre voimakas.

Rotimojärven ja Salahminjärven väliin sijoittuvalla 15 km:n mittaisella Rotimojoella on pudotuskorkeutta peräti 46 m. Joki sisältää useita vaativia koskia ja sitä suositellaan vain kokeneille laskijoille korkean veden aikana.

Lähtöpaikkana paras on Rotimojoen suu Rotimojärvessä. Ensimmäinen koski reitillä on Myllykoski, joka tarjoaa heti alkumatkasta mukavat vauhdit melojalle. Seuraavina olevat Napakosket ja Lustinkoski ovat haastavia edellyttäen etukäteistarkastelua. Vähän myöhemmin, Rastinsahin nivan jälkeen seuraava Kovaskoski pitää ohittaa maitse.

Kytökoski on Rotimojoella viimeinen vaativampi koskiosuus. Lähes kaikkien koskien loppuliu’ut ovat tasaista, uitolle perattua koskea. Luontainen lopetuspaikka reittiosuudelle on Salahminjärven itäpäässä oleva leirintäalueen ranta.

Matkaa voi jatkaa Salahminjärvestä Murennusjokea pitkin Vieremänjärvelle kirkonkylän rantaan. Pituutta osuudella on vajaat 30 km ja laskua 22 metriä. Jokiosuus on luokittelematon ja edellyttää tutustumista etukäteen.

Rotimo- ja Luvejoki kuuluvat vaelluskalavesistöihin, joissa onkiminen on kielletty. Lisäksi viehekalastus on molemmissa joissa  kielletty ilman vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupaa. Kalastuskielloista ja –luvista voi kysyä kalastuksen harjoittamisesta ja kalakannan hoidosta vastaavilta Nissilän ja Salahmin osakaskunnilta.

Rotimojoen melontareitti VieremälläRotimojoen melontareitti Pohjois-Savossa Vieremällä