Talaskangas

Talaskankaan luonnonsuojelualue on kooltaan n. 3 500 hehtaaria. Alueelle ovat tunnusomaisia toisaalta tiheät kuusivaltaiset sekametsät, joissa on paikoin runsaasti maapuita ja kuolleita pystypuita, ja toisaalta valoisat männiköt, joissa on runsaasti keloja ja ylispuustoa. Talaskangas tarjoaa hyvän elinalueen monille vanhan metsän lajeille. Liito-orava, metso, kuukkeli ja pohjantikka sekä suurpedoista karhu, susi ja ilves kuuluvat alueen eläimistöön.

Talaskankaan polut

Talaskankaan alueen luonnosta saa hyvän käsityksen kulkemalla rakennettuja polkuja pitkin. Helppokulkuisia retkipolkuja on yhteensä n. 12 km. Pohjoisosassa polku haarautuu Heinosenaholla, missä oleva hakkuualue oli suojeluaktivistien suoran toiminnan paikka. Reitin varressa on kolme tulentekopaikkaa: laavut Patalammella ja Pikku-Talaksen länsirannan niemessä sekä puolikota Pikku-Talaksen pohjoisosassa.

Polkujen lähtöpisteeseen on Vieremän keskustaajamasta n. 33 km.

Katso www.retkikartta.fi

Talaskankaan luonnonsuojelualue

Talaskankaan luonnonsuojelualue on lähes luonnontilaisena säilynyt metsä- ja suoalue, jota voidaan pitää Kainuun eteläisimpänä erämaisena alueena.

Aukioloajat

Kaikki tiedot
Liitetiedostot