Etusivu / Matkailu / Luonto

Taiteen perusopetus

Vieremällä taiteen perusopetusta on tarjolla kunnan järjestämänä Kansalaisopistossa. Kansalaisopisto tarjoaa vuosittain kursseja aina liikunnasta kielen opetukseen. Tarkemmat lukukauden tarjonnat ilmoitetaan syksyittäin kunnan nettisivuilla ja opinto-ohjelmassa.

Lähiseudulla opetusta tarjoaa myös Ylä-Savon musiikkiopisto.

Kansalaisopiston lukuvuosi alkaa vuosittain syksyllä ja loppuu keväällä. Syksyisin Vieremän kansalaisopisto infoaa vuoden aikana järjestettävistä kursseista kunnan nettisivuilla, somessa kuin kuntalaisille jaettavassa kansalaisopiston lukukausiesitteessä. Ilmoittautuminen tapahtvat normaalisti kansalaisopiston toimistosihteerille.

Oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Oppilaaksi pyritään usein pääsykokeissa, mutta se voi myös olla kaikille avointa.

Palvelu on maksullinen.

Oppilailta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja.

Lomakkeet

Kulttuuripalvelun tarjouslomake

Kulttuuripalvelujen tarjouslomakkeella voit tarjota ohjelmapalveluja Vieremän kulttuuritoimen ostettavaksi.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Vieremän vapaa-aikatoimisto

Vapaa-aikatoimisto tarjoaa kansalaisopiston opintomahdollisuudet sekä kulttuuri- nuoriso- ja liikuntapalveluiden laajan kirjon.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Kaikki tiedot

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin ja halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu yhdeksään taiteenalalla valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Laki taiteen perusopetuksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633

Liittyvät palvelut

Kansalaisopisto

Vieremän kansalaisopisto tarjoaa laajasti eri kursseja aina vauvasta vaariin.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut