Etusivu / Matkailu / Luonto

Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Vieremän kunta luo edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Sivistyslautakunta myöntää perusavustusta vieremäläisten liikuntayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä toimitila-avustusta järjestöjen ylläpitämiin liikuntatiloihin, joihin liikuntatoimi myöntää käyttövuoroja.

Perusavustuksessa huomioidaan myös liikuntapaikkojen kunnossapito. Sivistyslautakunta varaa vuosittain avustusmäärärahasta osan käytettäväksi liikuntapaikkojen toimitila-avustuksiin. Vuorojen käyttäjät maksavat käytöstä liikuntapaikkamaksun liikuntatoimelle. Toimitila-avustus jaetaan järjestöille kiinteistöä liikuntaan käytettyjen tuntien perusteella.

Lisäksi sivistyslautakunta myöntää urheilijastipendejä vieremäläisille SM- ja muissa arvokilpailuissa menestyneille urheilijoille.

Sivistyslautakunta julistaa avustukset haettaviksi kuukauden hakuajalla. Avustukset on haettavana huhtikuun puoleenväliin mennessä liitteineen. Hakemuslomakkeita ja avustussääntöä saa vapaa-aikatoimistosta.

Avustushakemukset on laadittava vapaa-aikatoimen avustushakemus-lomakkeelle. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka on jätetty annetussa määräajassa lautakunnan käsittelyyn.

Perus- ja kohdeavustushakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

- yhdistyksen nimi ja osoite

- yhdistyksen oikeustoimikelpoisuus, perustamisajankohta sekä kuuluminen jäsenenä valtakunnalliseen järjestöön tai muihin yhteisöihin

- yhdistyksen nimenkirjoittajat

- kokonaisjäsenmäärä ja nuorisotoimen avustuksia haettaessa erikseen alle 29-vuotiaiden jäsenten määrä

- yhdistyksen valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muualta saadut ja haetut avustukset.

Hakemukseen on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä (yhtenä kappaleena):

- yhdistyksen säännöt (uusi hakija), sääntöjen muutokset

- hakijan hyväksytty edellisen vuoden toimintakertomus

- edellisen vuoden tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien kertomus

- talousarvio ja toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan.

Kunnan avustuksia saavien tulee laatia kirjanpitonsa ja talousarvionsa kirjanpitolain ja –asetuksen sekä yhdistysten taloudenhoidosta ja kirjanpidosta annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli avustusta saavan yhdistyksen tilit sisältyvät jonkun muun yhteisön kirjanpitoon, on tileistä käytävä selville haettavaan toimintaan käytetyt varat ja saadut avustukset.

Avustusta saanut on velvollinen ilmoittamaan lautakunnalle huhtikuun puoleenväliin mennessä selvityksen edellisenä vuonna myönnettyjen varojen käytöstä. Yhdistyksen tulee merkitä avustusten hakemus- ja tilityslomakkeelle vaadittavat tiedot ja oheistaa tarvittavat liitteet. Myönnetyt avustukset tulee käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne on osoitettu. Mikäli avustuksen saaja ei anna hyväksyttävää tilitystä saamansa avustuksen käytöstä, peritään myönnetyt varat takaisin.

Myönnettyjen avustusten maksatus tapahtuu kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toteuttamisesta sekä talouden hoitoa koskevien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustuksensaaja rikkoo avustusehtoja, kunnan myöntämä avustus on maksettava lyhentämättömänä takaisin.

Avustusta voivat saada Vieremän kunnan vapaa-aikatoimen avustussäännössä mainitut edellytykset täyttävä rekisteröity tai rekisteröimätön yhdistys, joka ilmoittaa avustuksen hakemisen yhteydessä tarvittavat tiedot. Rekisteröimättömältä yhdistykseltä edellytetään, että sen säännöt, hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.

Avustuksia ei myönnetä verotusoikeuden omaavan yhteisön toimintaan eikä yhdistysten investointeihin.

Lomakkeet

Vapaa-aikatoimen avustus seuralle/yhdistykselle/toimintaryhmälle

Voit hakea lomakkeella kaikkia vapaa-aikatoimen avustuksia.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Vapaa-aikatoimen avustussääntö

Kulttuuritoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen avustusten myöntäminen perustuu vapaa-aikatoimen avustussääntöön.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Vieremän vapaa-aikatoimisto

Vapaa-aikatoimisto tarjoaa kansalaisopiston opintomahdollisuudet sekä kulttuuri- nuoriso- ja liikuntapalveluiden laajan kirjon.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Kaikki tiedot

Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kuntien tehtävänä on tukea paikallisia liikuntaseuroja.

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen siltä kunnalta, jonka alueella ne toimivat.

Liikuntalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19981054

Liittyvät palvelut

Sisäliikunta

Vieremällä voit harrastaa sisäliikuntaa Petterintien liikuntahallilla ja kuntosalilla.

Katso tiedot

Leikkipuistot

Vieremältä löydät useita leikkipuistoja eri puolilta kylää.

Katso tiedot

Vieremän uimapaikat

Vieremän kunnan alueelta löydät yhteensä 12 uimarantaa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Rotimojoki-Murennusjoki melontareitti: KovaskoskiHällämönharju