Etusivu / Matkailu / Luonto

Kansalaisopisto

Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opintoihin, mm. taideaineiden, liikunnan ja terveyden, kielten sekä tietotekniikan parissa. Opisto järjestää myös etä- ja yleisöluentoja. Opetusta tarjotaan taajamassa ja kylillä. Opinto-ohjelma julkaistaan syyskuussa kunnan internetsivuilla ja se myös jaetaan joka talouteen. Lukuvuosi alkaa syyskuussa ja päättyy huhtikuussa. Kansalaisopisto toimii joustavasti ja uusia kursseja alkaa myös lukuvuoden aikana.

Kurssiohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät opiston verkkosivuilta.

Kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon kunkin kurssin kohdalla mainittuun päivämäärään mennessä kansalaisopiston toimistoon.

Kansalaisopistot ovat avoimia kaikille.

Palvelu on maksullinen.

Lomakkeet

Kulttuuripalvelun tarjouslomake

Kulttuuripalvelujen tarjouslomakkeella voit tarjota ohjelmapalveluja Vieremän kulttuuritoimen ostettavaksi.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Vieremän vapaa-aikatoimisto

Vapaa-aikatoimisto tarjoaa kansalaisopiston opintomahdollisuudet sekä kulttuuri- nuoriso- ja liikuntapalveluiden laajan kirjon.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Kaikki tiedot

Kansalaisopistot tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Useimmiten opiskelu kansalaisopistossa ei tähtää tutkinnon suorittamiseen, vaan opiskelijan monipuoliseen kehittymiseen, elinikäiseen oppimiseen, hyvinvointiin ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Osa kansalaisopistoista järjestää myös opetussuunitelmaan perustuvaa taiteen perusopetusta. Opistot tarjoavat myös avointa yliopisto-opetusta. Kansalaisopistoja ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt tai yhteisöt opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla. Ylläpitäjät päättävät opetuksen sisällöstä itsenäisesti. Usein opetus keskittyy kädentaitoihin ja harrastuksiin, kieliin ja taideaineisiin. Opetus on tyypillisesti ryhmäopetusta iltaisin tai viikonloppuna. Opetus voi olla lähi- tai etäopetusta.

Laki vapaasta sivistystyöstä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632

Liittyvät palvelut

Taiteen perusopetus

Vieremällä taiteen perusopetusta on tarjolla kunnan järjestämänä Kansalaisopistossa. Lähiseudulla opetusta tarjoaa myös Ylä-Savon musiikkiopisto.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Rotimojoki-Murennusjoki melontareitti: KovaskoskiHällämönharju