Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla kuntalaiset voivat tuoda äänensä kuuluviin kunnan asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Kuntalaisaloite on toimitettava joko sähköisesti tai kirjallisesti kunnanvirastoon.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä kunnan asukas tai henkilö, joka hallitsee tai omistaa kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Aloitteen voi kotikunnassaan tehdä myös yhteisö, laitos tai säätiö.

Palvelupaikat

Vieremän asiointipiste

Vieremän kunnanviraston asiointipisteessä saat neuvontaa Vieremän kunnasta ja kunnan tarjoamista palveluista sekä Kelan avustavaa asiakaspalvelua.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Huom! Asiointipiste suljettuna 6.7. - 2.8.2020
Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

itsenäisyyspäivä (6.12.2020)

tapaninpäivä (26.12.2020)

juhannuspäivä (26.6.2021)

helatorstai (13.5.2021)

jouluaatto (24.12.2020)

loppiainen (6.1.2021)

vappu (1.5.2021)

joulupäivä (25.12.2020)

2. pääsiäispäivä (5.4.2021)

1.pääsiäispäivä (4.4.2021)

pitkäperjantai (2.4.2021)

uudenvuodenpäivä (1.1.2021)

Kaikki tiedot

Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista, valtuuston on otettava aloite käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Kuntalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410