Tontin lohkominen

Tonttien lohkomiset eli kiinteistöjen jakamiset Vieremän kunnassa suorittaa Maanmittauslaitos.

Lohkomisessa muodostetaan uusi kiinteistö. Lohkominen liittyy usein kiinteistökauppaan, - vaihtoon, lahjaan tai perintöön. Jos kiinteistöstä hankkimaasi alueeseen (määräalaan) on myönnetty lainhuuto, lohkominen käynnistyy automaattisesti.

Lohkomisen päätökset tehdään toimituskokouksessa, jossa annetaan mm. uudelle kiinteistölle nimi, vahvistetaan kiinteistön rajat ja kiinteistön käyttöön liittyvät oikeudet (esimerkiksi tieoikeus). Jos kiinteistörajassa on epäselvyyttä, lohkomisen yhteydessä voidaan tehdä rajakäynti.

Tontin lohkomisesta vastaa Maanmittauslaitos. Lisätietoja voit myös kysyä kunnan rakennustarkastajalta.

Määräalan omistajan on haettava omistusmuutoksen kirjaamista kuuden kuukauden kuluessa kauppa- tai muun luovutuskirjan allekirjoittamisesta. Kirjaamista kutsutaan lainhuudoksi ja sitä haetaan Maanmittauslaitoksesta. Lohkominen tulee vireille automaattisesti lainhuudon jälkeen. Omistaja voi myös itse hakea Maanmittauslaitokselta oman kiinteistönsä lohkomista osiin. Kun lohkominen on tullut vireille joko lainhuudon seurauksena tai omistajan hakemuksesta, määrää Maanmittauslaitos toimitukselle toimitusinsinöörin ja lähettää määräalan omistajalle ilmoituksen vireilletulosta. Ilmoitus sisältää muun muassa toimitusinsinöörin yhteystiedot. Lisäksi asiakkaalle lähetetään lohkomisen hinnasto.

Vieremän alueella tontin lohkomisesta vastaa Maanmittauslaitos. Tontin lohkomisesta saat myös lisätietoja Vieremän kunnan rakennustarkastajalta.

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Palvelu on maksullinen.

Maanmittauslaitos perii lohkomisesta hinnan oman hinnastonsa mukaisesti.

Palvelupaikat

Tekninen toimisto

Vieremän kunnan tekninen toimisto palvelee sinua mm. tie - ja rakennusasioissa.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (määräalaan) on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistön omistaja voi hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tätä kutsutaan omiin nimiin lohkomiseksi.

Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Kiinteistönmuodostamislaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950554

Liittyvät palvelut

Kaupanvahvistus

Vieremän kunnan henkilöstössä ei ole kaupanvahvistajaa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut