• A

 • E

  • Elinkeinopalvelut

   Vieremän elinkeinopalvelut ovat tarkoitettu vieremäläisille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.

  • Eläinsuojelu

   Kaltoinkohdellusta eläimestä tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille.

  • Erityisvarhaiskasvatus

   Vieremällä järjestetään yksilöllistä tukea tarvitsevien lasten päivähoito yleisten varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä.

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja vapaaehtoista sekä perustuu nuoren itsensä toiveisiin ja tarpeisiin.

 • H

  • Hiihtoladut

   Kirkonkylältä löydät valaistuja ja valaisemattomia latuja. Myös Pohjoisella, Eteläisellä ja Itäisellä kouluilla on 1 km hiihtoladut.

  • Hoitajan palkkaaminen kotiin

   Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

 • I

 • J

  • Jätehuolto

   Vieremällä jokainen kiinteistön haltija kilpailuttaa itse oman jätteenkuljetusfirmansa.

  • Jätteenkuljetus

   Ylä-Savon kunnissa kiinteistön haltija voi järjestää jätehuollon omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla tai yhteisellä kimppa-astialla.

  • Jätteenkuljetus

   Jokainen kiinteistön haltija huolehtii voimassa olevasta sopimuksesta haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

 • K

  • Kansalaisopisto

   Vieremän kansalaisopisto tarjoaa laajasti eri kursseja aina vauvasta vaariin.

  • Kaupanvahvistus

   Vieremän kunnan henkilöstössä ei ole kaupanvahvistajaa.

  • Kirjastopalvelut

   Vieremän kirjasto tarjoaa laadukkaita palveluja sekä keskustassa sijaitsevassa pääkirjastossa että kirjastoautossa.

  • Kulttuuripalvelut

   Vieremän kunnan kulttuuritoimi tarjoaa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti erilaisiin kulttuurin lajeihin Vieremällä.

  • Kunnallinen perhepäivähoito

   Vieremällä ei ole tällä hetkellä kunnallista perhepäivähoitajaa.

  • Kunnallinen päiväkotihoito

   Päiväkodin kasvatuksen tavoitteena on oma-aloitteinen, kokeileva, itsensä hyväksyvä ja toisten lasten kanssa toimeentuleva lapsi.

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Kunnan vuokra-asuntoja tarjoaa kunnan tytäryhtiö Kiinteistö Oy Vieremän Hakatalot.

  • Kuntalaisaloite

   Kuntalaisilla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

 • L

  • Leikkipuistot

   Vieremältä löydät useita leikkipuistoja eri puolilta kylää.

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen tarkoituksena on antaa riittävästi valmiuksia tulevaisuuden suunnittelemiseen.

  • Lukiokoulutus

   Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio, joka toimii Vieremän keskustassa kirkonkylän koulun yhteydessä.

  • Löytöeläinpalvelut

   Vieremän alueelta löytyvät löytöeläimet toimitetaan Kiuruveden Löytölään.

 • M

  • Maahanmuuttajien palvelut

   Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuutto- ja pakolaispalveluyksikkö järjestää vastaanoton ja kotouttamisen palvelut.

  • Maisematyölupa

   Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava- tai yleiskaava-alueella.

 • N

  • Nuohous

   Nuohooja huolehtii ilmanvaihdon puhdistuksista ja säädöistä sekä kattoturvatuotteista ja asennuksista.

  • Nuorisotilat

   Nuorisotilat toimivat lasten ja nuorten vapaa-ajan viettämispaikkana.

 • O

  • Omatoimikirjasto

   Vieremällä toimii omatoimikirjasto, jossa asiakkaat voivat käydä asioimassa myös silloin kun henkilökunta ei ole paikalla.

 • P

  • PALI-palveluliikenne

   PALI-palveluliikenne on kutsuohjattua alueellista liikennöintiä, joka on kaikille avointa joukkoliikennettä.

  • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

   Vieremällä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien koulujen yhteydessä sekä aamulla, että illalla.

  • Perusopetus

   Perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen.

 • R

 • S

 • T

 • U

  • Ulkoilureitit

   Vieremällä on erinomaiset puitteet luonnossa liikkumiseen, marjastukseen, kalastukseen ja metsästykseen.

  • Ulkoliikuntapaikat

   Vieremän kunnan alueelta löydät monipuolisesti eri ulkoliikuntapaikkoja niin taajamasta kuin haja-asutusalueilta.

 • V

 • Y

  • Yksilöllistetty oppimäärä

   Oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi.

  • Yksityinen perhepäivähoito

   Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtona perhe voi valita yksityisen perhepäivähoidon.

  • Ympäristölupa

   Toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa

  • Ympäristönsuojelupalvelut

   Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö.

  • Ympäristöterveyspalvelut

   Ympäristöterveyspalveluiden tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö.