Etusivu / Palvelut
 • Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

 • Aikuis- ja täydennyskoulutus

  • Ammatillinen koulutus

   Vieremällä järjestetään kone- ja tuotantotekniikan perus- ja aikuiskoulutusta yrityskylän modernissa oppimisympäristössä.

 • Ammatinvalinta ja opintojen ohjaus

  • 10-luokka (lisäopetus)

   Vieremällä ei ole tällä hetkellä 10-luokkaa. Ylä-Savossa voi hakeutua opiskelemaan 10-luokalle Portaanpään Opistoon Lapinlahdelle.

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen tarkoituksena on antaa riittävästi valmiuksia tulevaisuuden suunnittelemiseen.

  • Maahanmuuttajien lukiokoulutuksen valmistava koulutus

   Ylä-Savossa maahanmuuttajien lukiokoulutuksen valmistavaan koulutukseen voi hakeutua Portaanpään Opistoon Lapinlahdelle.

  • Oppilaanohjaus

   Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa.

 • Ammatinvalinta ja urasuunnittelu

 • Arkistot

 • Asiakirja- ja tietopyynnöt

 • Elinkeinot

  • Elinkeinopalvelut

   Vieremän elinkeinopalvelut kaikille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.

  • Korkotukilainat

   Korkotukilainahakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan, ja lainaan tarvitaan kunnan puolto.

 • Elintarviketuotanto

 • Eläinlääkäripalvelut

  • Löytöeläinpalvelut

   Vieremän alueelta löytyvät löytöeläimet toimitetaan Kiuruveden Löytölään.

 • Esiopetus

  • Esiopetuksen oppilashuolto

   Esiopetuksen oppilashuolto järjestetään yhteistyössä opetustoimen ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa.

  • Esiopetus

   Vieremällä esiopetusta järjestetään Kirkonkylän koululla ja kyläkouluilla joko erillisessä esiluokassa tai 1-2 luokkien yhteydessä.

  • Kouluruokailu

   Ohjattu kouluruokailu on osa koulun antamaa terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatusta.

  • Perhepäivähoito esiopetusikäisille

   Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada päivähoitoa perhepäivähoidossa.

  • Päiväkotihoito esiopetusikäisille

   Esiopetusikäisen päivähoito esiopetuksen ulkopuolella.

 • Henkilön talous- ja velkaneuvonta

  • Talous- ja velkaneuvonta

   Vieremän kunnalla ei ole omaa talous - ja velkaneuvojaa. Vieremän alueen asiakkaita velka-asioissa palvelee Pohjois-Savon oikeusaputoimisto.

 • Jätehuolto

  • Jätehuollon neuvonta

   Vieremällä jätehuollon neuvontaa antaa Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n neuvoja.

  • Jätehuolto

   Vieremällä jätteenkuljetus on ns. kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus.

  • Jätteenkuljetus

   Vieremällä jätteenkuljetus on ns. kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus.

 • Kalastus

  • Veneily

   Vieremällä voit nauttia upeista järvimaisemista veneilemällä.

 • Kansalaisvaikuttaminen

  • Kuntalaisaloite

   Kuntalaisilla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

 • Kiinteistöt

  • Kaupanvahvistus

   Vieremän kunnan henkilöstössä ei ole kaupanvahvistajaa.

  • Kiinteistörekisteri

   Kiinteistörekisteri on julkinen, ja se on osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää.

  • Rasitetoimitus asemakaava-alueella

   Rasitetoimitusta voit hakea maanmittauslaitokselta.

  • Tontin lohkominen

   Tontin lohkomisesta vastaa Maanmittauslaitos. Lisätietoja voit myös kysyä kunnan Rakennustarkastajalta.

  • Tonttijako

   Maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijakoa asemakaava-alueella.

 • Kirjastot

  • Kirjastopalvelut

   Vieremän kirjasto tarjoaa laadukkaita palveluja sekä keskustassa sijaitsevassa pääkirjastossa että kirjastoautossa.

  • Omatoimikirjasto

   Vieremällä toimii omatoimikirjasto, jossa asiakkaat voivat käydä asioimassa myös silloin kun henkilökunta ei ole paikalla.

 • Korkeakoulutus

  • Lukiokoulutus

   Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio, joka toimii Vieremän keskustassa kirkonkylän koulun yhteydessä.

 • Kotouttaminen

  • Maahanmuuttajien palvelut

   Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuutto- ja pakolaispalveluyksikkö järjestää vastaanoton ja kotouttamisen palvelut.

 • Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut

 • Kulttuuri

  • Omatoimikirjasto

   Vieremällä toimii omatoimikirjasto, jossa asiakkaat voivat käydä asioimassa myös silloin kun henkilökunta ei ole paikalla.

 • Lasten päivähoito

 • Liiketoiminnan kehittäminen

  • Elinkeinopalvelut

   Vieremän elinkeinopalvelut kaikille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.

 • Liikunta ja ulkoilu

  • Hiihtoladut

   Kirkonkylältä löydät valaistuja ja valaisemattomia latuja. Myös Pohjoisella, Eteläisellä ja Itäisellä kouluilla on 1 km hiihtoladut.

  • Ulkoilureitit

   Vieremällä on erinomaiset puitteet luonnossa liikkumiseen, marjastukseen, kalastukseen ja metsästykseen.

  • Ulkoliikuntapaikat

   Vieremän kunnan alueelta löydät monipuolisesti eri ulkoliikuntapaikkoja niin taajamasta kuin haja-asutusalueilta.

  • Veneily

   Vieremällä voit nauttia upeista järvimaisemista veneilemällä.

  • Vieremän uimapaikat

   Vieremän kunnan alueelta löydät yhteensä 12 uimarantaa.

 • Liikunta ja urheilu

  • Leikkipuistot

   Vieremältä löydät useita leikkipuistoja eri puolilta kylää.

  • Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

   Sivistyslautakunta myöntää avustuksia vieremäläisten liikuntayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä järjestöjen ylläpitämiin liikuntatiloihin.

  • Sisäliikunta

   Vieremällä voit harrastaa sisäliikuntaa Petterintien liikuntahallilla ja kuntosalilla.

  • Ulkoliikuntapaikat

   Vieremän kunnan alueelta löydät monipuolisesti eri ulkoliikuntapaikkoja niin taajamasta kuin haja-asutusalueilta.

  • Vieremän uimapaikat

   Vieremän kunnan alueelta löydät yhteensä 12 uimarantaa.

 • Lukiokoulutus

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

 • Museot

  • Museopalvelut

   Museopalvelut ovat tärkeä osa Vieremän kotiseututyötä sekä kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

 • Osaomistus- ja asumisoikeusasuminen

  • Asumisoikeusasunnot

   Vieremän kunnalla ei ole tällä hetkellä tarjolla asumisoikeusasuntoja.

 • Palo- ja pelastustoiminta

  • Nuohous

   Nuohooja huolehtii ilmanvaihdon puhdistuksista ja säädöistä sekä kattoturvatuotteista ja asennuksista.

 • Perusopetus

  • 10-luokka (lisäopetus)

   Vieremällä ei ole tällä hetkellä 10-luokkaa. Ylä-Savossa voi hakeutua opiskelemaan 10-luokalle Portaanpään Opistoon Lapinlahdelle.

  • Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

   Oppilaalla on oikeus maksuttomiin avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.

  • Joustava perusopetus (JOPO)

   Vieremällä ei ole tällä hetkellä joustavan perusopetuksen toimintaa.

  • Koulukuljetus

   Koulukuljetukset pyritään esisijaisesti hoitamaan linjaliikenteellä (ELY/Vieremän kunta).

  • Kouluruokailu

   Ohjattu kouluruokailu on osa koulun antamaa terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatusta.

  • Oppilaanohjaus

   Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa.

  • Oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvä majoitus

   Vieremän kunnalla ei ole tällä hetkellä tarvetta järjestää oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvää majoitusta.

  • Osa-aikainen erityisopetus

   Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena Vieremällä on parantaa oppimisen edellytyksiä ja siten ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksien syntymistä.

  • Painotettu opetus

   Vieremällä ei ole tällä hetkellä tarjolla painotettua opetusta.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta.

  • Perusopetus

   Perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen.

  • Romanikielen opetus

   Romanikielen opetuksen tulee antaa romanioppilaille luonteva mahdollisuus ilmaista omaa vähemmistöidentiteettiään myös koulussa.

  • Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä

   Maahanmuuttajalle opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea tai ruotsia toisena kielenä.

  • Yksilöllistetty oppimäärä

   Oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi.

 • Rakentaminen

  • Kiinteistörekisteri

   Kiinteistörekisteri on julkinen, ja se on osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää.

  • Korkotukilainat

   Korkotukilainahakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan, ja lainaan tarvitaan kunnan puolto.

  • Maisematyölupa

   Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa.

  • Rakennuslupapalvelut

   Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai muuhun rakennukseen kohdistuvan luvanvaraisen toimenpiteen lupa.

  • Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

   Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

  • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

   Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

 • Retkeily

  • Ulkoilureitit

   Vieremällä on erinomaiset puitteet luonnossa liikkumiseen, marjastukseen, kalastukseen ja metsästykseen.

  • Ulkoliikuntapaikat

   Vieremän kunnan alueelta löydät monipuolisesti eri ulkoliikuntapaikkoja niin taajamasta kuin haja-asutusalueilta.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja vapaaehtoista sekä perustuu nuoren itsensä toiveisiin ja tarpeisiin.

  • Etsivä nuorisotyö

   Vieremän ja Iisalmen alueella toimii yhteinen Etsivä nuorisotyö, jonka tuottaa Iisalmen kaupunki.

  • Maahanmuuttajien palvelut

   Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuutto- ja pakolaispalveluyksikkö järjestää vastaanoton ja kotouttamisen palvelut.

  • Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

   Nuorten asioissa sinua palvelee nuorisotoimisto.

 • Sosiaalipalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja vapaaehtoista sekä perustuu nuoren itsensä toiveisiin ja tarpeisiin.

 • Taiteet

 • Tienpito

  • Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

   Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito.

  • Yksityistieavustukset

   Avustukset vieremäläisille yksityistiekunnille yksityisteiden kunnossapitoon sekä perusparantamiseen

 • Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

  • Ilmoitus eläintenpidosta

   Tiettyjen eläinlajien pito edellyttää ilmoitusta Eläintenpitäjärekisteriin.

  • Maisematyölupa

   Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa.

  • Rakennuslupapalvelut

   Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai muuhun rakennukseen kohdistuvan luvanvaraisen toimenpiteen lupa.

  • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

   Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

 • Toimitilat

  • Tilojen vuokrauspalvelu

   Yritykset ja yhteisöt voivat tiedustella kunnan tiedossa olevia, yksityisten omistamia vuokratiloja.

 • Toisen asteen ammatillinen koulutus

 • Tuettu työllistyminen

  • Työllisyyspalvelut

   Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.

 • Tuotantoeläimet

 • Työkyky ja ammatillinen kuntoutus

  • Työllisyyspalvelut

   Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.

 • Työnhaku ja työpaikat

  • Nuorten työpajat

   Vieremäläiset nuoret voidaan tarvittaessa ohjata Iisalmen Nuorison Tuki ry:n työpajatoimintaan.

  • Työllisyyspalvelut

   Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.

 • Työttömän tuet ja etuudet

  • Nuorten työpajat

   Vieremäläiset nuoret voidaan tarvittaessa ohjata Iisalmen Nuorison Tuki ry:n työpajatoimintaan.

  • Työllisyyspalvelut

   Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.

 • Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

  • Kansalaisopisto

   Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia eri opintoihin taajamassa ja kylillä.

  • Taiteen perusopetus

   Vieremällä taiteen perusopetusta on tarjolla kunnan järjestämänä Kansalaisopistossa. Lähiseudulla opetusta tarjoaa myös Ylä-Savon musiikkiopisto.

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Nuorisotilat

   Nuorisotalo on lasten ja nuorten vapaa-ajan oleskelutila.

  • Nuorisotyö

   Nuorisotoimen tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kasvua yhteiskunnan jäseniksi.

  • Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

   Sivistyslautakunta myöntää avustuksia paikallisten nuorisojärjestöjen ja nuorten itsensä muodostamien ryhmien tukemiseen.

  • Omatoimikirjasto

   Vieremällä toimii omatoimikirjasto, jossa asiakkaat voivat käydä asioimassa myös silloin kun henkilökunta ei ole paikalla.

 • Veneily

  • Veneily

   Vieremällä voit nauttia upeista järvimaisemista veneilemällä.

 • Vesihuolto

 • Vuokra-asuminen

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Kiinteistö Oy Vieremän Hakatalot on Vieremän kunnan omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka hoitaa kaikki vuokra-asumiseen liittyvät tehtävät.

 • Väestönsuojelu

  • Väestönsuojelu

   Väestönsuojelusta Vieremällä vastaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palo- ja pelastustoimi.

 • Ympäristöilmoitukset ja luvat

 • Yrityksen perustaminen

  • Elinkeinopalvelut

   Vieremän elinkeinopalvelut kaikille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.

 • Yritysyhteistyö ja verkostoituminen

  • Elinkeinopalvelut

   Vieremän elinkeinopalvelut kaikille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.