Ammatillinen erityisopetus

Ammatillista koulutusta järjestetään Vieremällä yrityskylän kumppanuusyrityksissä. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija voi osallistua oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi erityisopetukseen. Lähimmät ammatillista koulutusta tarjoavat oppilaitokset ovat Ylä-Savon ammattiopisto sekä Savon ammatti- ja aikuisopisto, joiden toimipisteet sijaitsevat Iisalmessa.

Erityisopetuksesta sovitaan oppilaitoksen kanssa.

Opetus on maksutonta. Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, esimerkiksi oppikirjoista, työvälineistä ja materiaaleista.

Ammatillisen koulutuksen opiskelija voi osallistua oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi erityisopetukseen. Erityisopetus tarkoittaa opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin, valmiuksiin ja edellytyksiin sovitettua pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä.

Erityisopetus, samoin kuin muu ammatillinen koulutus, tähtää ammatilliseen perustutkintoon. Ammattitaitovaatimuksia, osaamistavoitteita ja osaamisen arviointia voidaan välttämättömistä syistä jonkin verran mukauttaa. Opetushallitus voi tutkinnon perusteissa määrätä, miltä osin vaatimuksista ja tavoitteista ei voida poiketa. Ammatillista erityisopetusta voi saada oppilaitoksissa, työpaikoilla tai verkko-oppimisympäristöissä. Opintoja on mahdollista suorittaa joustavasti ja tarpeen mukaisesti.

Laki ammatillisesta koulutuksesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531

Liittyvät palvelut

Ammatillinen koulutus

Vieremällä järjestetään kone- ja tuotantotekniikan perus- ja aikuiskoulutusta yrityskylän modernissa oppimisympäristössä.

Katso tiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijahuolto

Ammatillisen koulutuksen opiskelijahuollosta vastaa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut