Avoin varhaiskasvatuspalvelu

Avoin varhaiskasvatus on lapsille ja perheille suunnattua toimintaa. Vieremällä nuorisotoimi järjestää lapsille ja nuorille kerhotoimintaa sekä retki- ja leiritoimintaa yhdessä eri järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Leikkipuistot tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia yhdessäoloon, liikkumiseen ja leikkimiseen. Vieremällä myös seurakunta tarjoaa monipuolista lapsille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa, kuten päiväkerhot sekä perhekerhon.

Osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidon tukeen.

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuksen johtaja

Varhaiskasvatuksen johtaja vastaa kunnan varhaiskasvatuspalveluista ja toimii perhepäivähoidon ohjaajana.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8610281

Palvelupaikat

Einarin puisto

Lähiliikuntapaikka Einarin puistosta löydät monipuolisesti erilaisia liikuntamahdollisuuksia.

Ponssentie 8, 74200 VIEREMÄ

Kaikki tiedot

Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu erityisesti kotihoidossa oleville lapsille. Lapsenne ja koko perheenne voivat saada hyvinvointinsa tueksi monenlaisia toimintamahdollisuuksia avoimissa päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja kerhoissa. Myös pitkäaikaissairailla tai sairaalahoidossa olevilla alle kouluikäisillä on oikeus saada virikkeellistä varhaiskasvatusta.

Kerhotoiminta on ohjattua ja tavoitteellista. Pääpaino on leikillä, ulkoilulla ja turvallisella yhdessäololla. Tarjolla voi olla esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- tai luontokerhoja. Myös vanhemmat voivat osallistua perhekerhojen toimintaan. Koulujen loma-aikoina kerhot pitävät taukoa.

Varhaiskasvatuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036

Liittyvät palvelut

Kerhotoiminta

Vieremällä nuorisotoimi järjestää lapsille ja nuorille kerhotoimintaa sekä retki- ja leiritoimintaa yhdessä eri järjestöjen ja seurakunnan kanssa.

Katso tiedot

Leikkipuistot

Vieremältä löydät useita leikkipuistoja eri puolilta kylää.

Katso tiedot

Hoitajan palkkaaminen kotiin

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut