Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja vapaaehtoista. Toiminta perustuu nuoren omiin toiveisiin ja tarpeisiin. Nuoren puolesta ei tehdä päätöksiä, vaan yhdessä etsitään ratkaisuja ja vaihtoehtoja nuoren pulmiin ja kysymyksiin. Nuorta autetaan saavuttamaan ne palvelut, joita hän tilanteessaan tarvitsee. Yhteyttä voi ottaa joko nuori itse, yhteistyökumppanit, huoltajat tai kaverit puhelimitse tai sähköpostilla.

Vieremän kunta on tehnyt ostopalvelusopimuksen etsivän nuorisotyön toteuttamisesta Vieremällä Iisalmen kaupungin kanssa.

Etsivään nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä joko nuori itse, yhteistyökumppanit, huoltajat tai kaverit puhelimitse tai sähköpostilla.

Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille.

Etsivän nuorisotyön piiriin kuuluvat alle 29- vuotiaat nuoret.

Palvelupaikat

Etsivät nuorisotyöntekijät

Iisalmen kaupungin tuottama etsivä nuorisotyö toimii Iisalmen ja Vieremän alueella.

Kauppakatu 18, 74100 IISALMI

Kaikki tiedot

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria koulutukseen, työhön tai muuhun heidän tarvitsemaan palveluun. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka työntekijöiden tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivään nuorisotyöhön osallistuminen on nuorille vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö ottaa yhteyttä alle 29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat esimerkiksi keskeyttäneet koulunsa, ase- tai siiviilipalveluksensa.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Liittyvät palvelut

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja vapaaehtoista sekä perustuu nuoren itsensä toiveisiin ja tarpeisiin.

Katso tiedot

Maahanmuuttajien palvelut

Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuutto- ja pakolaispalveluyksikkö järjestää vastaanoton ja kotouttamisen palvelut.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut