Ilmoitus eläintenpidosta

Tiettyjen eläinlajien pitäminen edellyttää ilmoitusta eläintenpitäjärekisteriin. Tällaisia eläimiä ovat

  • naudat
  • siat
  • lampaat
  • vuohet
  • siipikarja
  • mehiläiset
  • kimalaiset
  • turkiseläimet
  • kameli- ja hirvieläimet (paitsi porot).

Eläintenpitäjärekisterin toiminnasta vastaa Ruokavirasto.

Tiettyjen eläinlajien pito edellyttää ilmoitusta Eläintenpitäjärekisteriin. Kunnan maaseutuelinviranomainen rekisteröi eläintenpidon. Vieremällä maaseutupalveluista vastaa Ylä-Savon Maaseutupalvelut. Rekisterin toiminnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Ennen kuin voit tehdä ilmoituksen eläintenpidosta, sinun tulee tehdä ilmoitus eläintenpidon pitopaikasta.

Rekisteröinti eläintenpitäjärekisteriin voidaan tehdä, jos eläintenpitäjä on täyttänyt rekisteröintilomakkeeseen kaikki tarvittavat tiedot eikä eläintenpidolle ole esteitä.

Eläintenpitäjän on ilmoitettava eläintenpidon keskeyttämisestä tai lopettamisesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Jos pidät nautoja, sikoja, lampaita tai vuohia, tulee niiden lukumääriä pitää yllä eläinrekisterissä.

Palvelupaikat

Ylä-Savon maaseutupalvelut

Maaseutuasiamiehet ja palvelusihteerit palvelevat maaseutuyrittäjiä Iisalmessa, Lapinlahdella, Sonkajärvellä ja Vieremällä

Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Toimistot avoinna
Ma - Ti: 09:00 - 15:00
To - Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Laki eläintunnistusjärjestelmästä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100238

Liittyvät palvelut

Maisematyölupa

Katso tiedot

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot

Löytöeläinpalvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut